แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 76
เพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้น่าเกรงขาม

สดด บทนี้เป็นบทเพลงศิโยน เฉลิมฉลองชัยชนะของพระเจ้าเหนือประชาชาติ ภาพพจน์ที่ผู้ประพันธ์ใช้กล่าวถึงพระเจ้าว่าเป็นนักรบทรงพลัง อาจทำให้คริสตชนในปัจจุบันหลายคนรู้สึกระคายหู แต่ภาพเปรียบเทียบนี้สำหรับชาวอิสราเอลในพันธสัญญาเดิมย้ำถึงความยิ่งใหญ่ และพระอานุภาพของพระเจ้าที่ทำให้ทรงปกป้องประชากรของพระองค์ โดยเฉพาะคนยากจน ให้พ้นจากเหล่าศัตรูได้ สำหรับเราคริสตชน "ศิโยน" เป็นสัญลักษณ์หมายถึงพระศาสนจักร มีพระคริสตเจ้าเป็น "คนแข็งแรงมีอาวุธครบมือ" (ลก 11:21) คอยเฝ้าดูไม่ให้ศัตรูมาจู่โจมได้
สำหรับหัวหน้านักขับร้อง  ใช้เครื่องสายประกอบ  เพลงสดุดีของอาสาฟ บทเพลง1    พระเจ้าทรงเป็นที่รู้จักในยูดาห์
        พระนามของพระองค์ยิ่งใหญ่ในอิสราเอล
2    กระโจมที่ประทับของพระองค์ตั้งอยู่ในซาเล็ม
        ที่พำนักของพระองค์อยู่ในศิโยน
3    ที่นั่น พระองค์ทรงหักลูกธนูที่พุ่งเร็วราวสายฟ้าแลบ
        ทรงหักทั้งโล่ดั้ง ดาบและอาวุธสงคราม
                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)
4    พระองค์ทรงรุ่งโรจน์
        ทรงยิ่งใหญ่เมื่อเสด็จจากภูเขา สถานที่ที่ทรงยึดของเชลย
5    ผู้กล้าหาญถูกปล้น ขณะนอนหลับสนิท
        ไม่มีนักรบใดมีกำลังต่อสู้
6    ข้าแต่พระเจ้าแห่งยาโคบ เมื่อพระองค์ทรงคุกคาม
        ทั้งรถและม้าศึกก็นิ่งงงงัน
7    พระองค์ทรงเป็นที่น่าเกรงขาม
        ใครเล่าจะยืนหยัดเฉพาะพระพักตร์ได้ ในยามที่ทรงพระพิโรธ
8    พระองค์ทรงประกาศคำตัดสินลงมาจากสวรรค์
        แผ่นดินก็เงียบงันด้วยความพรั่นกลัว
9    เมื่อพระเจ้าทรงลุกขึ้นมาพิพากษา
        และทรงช่วยบรรดาผู้ต่ำต้อยของแผ่นดินให้รอดพ้น
                        (หยุดสักครู่หนึ่ง)
10    ใช่แล้ว แม้มนุษย์ได้รับพระพิโรธก็ยังสรรเสริญพระองค์
        ผู้ที่รอดจากพระพิโรธย่อมจะเฉลิมฉลองพระองค์
11    จงบนบานและแก้บนต่อพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านทั้งหลายเถิด
        ประชาชาติที่อยู่โดยรอบจงนำของกำนัลมาถวายพระองค์ผู้น่าเกรงขาม
12    พระองค์ทรงทำให้เจ้านายทั้งหลายหายใจไม่ออก
        ทรงทำให้บรรดากษัตริย์บนแผ่นดินมีความกลัว