แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันพุธ สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 21:12-19) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “แต่ก่อนที่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้น เขาจะจับกุมท่าน จะเบียดเบียนท่าน จะนำท่านไปไต่สวนในศาลาธรรม และจะจองจำท่านในคุก เขาจะนำท่านไปยืนต่อหน้ากษัตริย์และผู้ว่าราชการเพราะนามของเรา...
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 21:5-11) เวลานั้น บางคนให้ข้อสังเกตว่า พระวิหารมีหินและของถวายตกแต่งอย่างงดงาม พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “สักวันหนึ่ง ทุกสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้ จะไม่มีก้อนหินเหลือซ้อนกันอยู่เลย” เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า...
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 21:1-4) เวลานั้น พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นคนมั่งมีกำลังใส่เงินถวายลงในตู้ทาน ทรงเห็นหญิงม่ายยากจนคนหนึ่งใส่เหรียญทองแดงสองเหรียญลงในตู้ทานด้วย จึงตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า หญิงม่ายยากจนคนนี้ทำทานมากกว่าทุกคน เพราะทุกคนนำเงินที่เหลือใช้มาทำทาน แต่หญิงคนนี้ขัดสนอยู่แล้ว...

Don't be afraid

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สื่อการสอน เกมคำสอน เกมพระคัมภีร์ ออนไลน์

สื่อคำสอน เรื่องคริสต์มาส ประวัติและประเพณี
สื่อคำสอน เรื่องคริสต์มาส ประวัติและประเพณี
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง คริสต์มาส กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ คริสต์มาส ประวัติและประเพณี...
สื่อคำสอน เรื่องลำดับพระวงศ์ของพระเยซูคริสตเจ้า
สื่อคำสอน เรื่องลำดับพระวงศ์ของพระเยซูคริสตเจ้า
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ลำดับพระวงศ์ของพระเยซูคริสตเจ้า กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ ประกอบด้วย พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว...
สื่อคำสอน เรื่องเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
สื่อคำสอน เรื่องเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า แผนภูมิความรู้ เรื่องเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ประกอบด้วย บทเพลง เชิญเสด็จพระมหาไถ่...
สื่อคำสอน เรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ
สื่อคำสอน เรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้...

คริสต์มาสและประเพณี

ทำไมจึงฉลองคริสต์มาสในวันที่ 25 ธันวาคม
ทำไมจึงฉลองคริสต์มาสในวันที่ 25 ธันวาคม ตามหลักฐานในพระวรสาร (ลูกา 2:1-3) มีว่า พระเยซูบังเกิดในสมัยที่จักรพรรดิ ซีซาร์ ออกัสตัส...
กำเนิดและความหมายของ วันคริสต์มาส
วันคริสต์มาส เป็นวันหยุดประจำปีของคริสตศาสนิกชน ฉลองในวันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันที่มีความสำคัญเพราะเป็นวันสมภพของพระเยซูชาวนาซาเร็ธ การบังเกิดของพระองค์เป็นมาตรฐานในเรื่องของระบบวันเวลาของคริสตศักราช ซึ่งนักประวัติศาสตร์ได้กำหนดขึ้นประมาณ 2 ปี...

คำสอนสำหรับเยาวชน YOUCAT

170. ต้นกำเนิดที่ลึกซึ้งที่สุดของพิธีกรรมคืออะไร ต้นกำเนิดที่ลึกซึ้งที่สุดของพิธีกรรม คือพระเจ้า ในพระองค์มีนิรันดร มีงานเลี้ยงแห่งสวรรค์ของความรัก ความชื่นชมยินดีของพระบิดา พระบุตร และพระจิต เพราะพระเจ้าเป็นความรัก จึงทรงปรารถนาให้เรามีส่วนร่วมในการเลี้ยงฉลองแห่งความชื่นชมยินดีของพระองค์ และเพื่อประทานการอวยพรของพระองค์ให้กับเรา...
169. เมื่อเราเฉลิมฉลองพิธีกรรมเกิดอะไรขึ้นกับเรา เมื่อเราเฉลิมฉลองพิธีกรรม เรานำตัวของเราเข้าไปในความรักของพระเจ้า การเยียวยารักษา และการเปลี่ยนแปลง (1076) จุดประสงค์หนึ่งเดียวของทุกพิธีกรรมของพระศาสนจักร และศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกประการของพระศาสนจักรคือเราจะมีชีวิต และมีชีวิตอย่างสมบูรณ์ เมื่อเราเฉลิมฉลองพิธีกรรม เราพบปะกับผู้ซึ่งตรัสเกี่ยวกับพระองค์เองว่า...
168. ทำไมพิธีกรรมจึงมีลำดับความสำคัญในชีวิตของพระศาสนจักรและของชีวิตส่วนบุคคล พิธีกรรมเป็นยอดสุดที่กิจกรรมของพระศาสนจักรมุ่งไปถึง ในขณะเดียวกัน พิธีกรรมเป็นบ่อเกิดที่ฤทธิ์กำลังทั้งหมดของพระศาสนจักรหลั่งไหลออกมา (พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ข้อ 10) (1074) ในระหว่างที่พระเยซูเจ้าทรงมีชีวิตอยู่ ประชาชนจำนวนมากแห่กันไปหาพระองค์ เพราะพวกเขาแสวงหาการเยียวยารักษาของพระองค์...

กิจกรรมพระคัมภีร์

เป็นเพื่อนของฉัน
เป็นเพื่อนของฉัน
เป็นเพื่อนของฉัน เรื่อง มิตรภาพ พระคัมภีร์ สุภาษิต 18:24 ภาพรวม เด็กๆ เรียนรู้ว่าการมีเพื่อน 1 คนนั้น พวกเขาต้องให้หัวใจส่วนหนึ่งของเขาออกไป อุปกรณ์ ปากกาเส้นใหญ่ กรรไกร...
ทุกคนเป็นคนสำคัญ
ทุกคนเป็นคนสำคัญ
ทุกคนเป็นคนสำคัญ เรื่อง การถูกลืม พระคัมภีร์ 1 โครินธ์ 12:14-25 ภาพรวม เด็กๆ เดินทางด้วยความยากลำบากจนเสร็จสมบูรณ์ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล อุปกรณ์ สำลีปั้นกลม ผ้าปิดตา แถบกาวปิด และเชือก...

ประมวลภาพกิจกรรม

คำสอนสัญจร ณ เจียงหม่าย
คำสอนสัญจร ณ เจียงหม่าย
🚙คำสอนสัญจร ณ เจียงหม่าย🚙 . วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2023 ทีมคำสอนสัญจร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ และจำหน่ายศาสนภัณฑ์ ที่อาสนวิหาร พระหฤทัยเชียงใหม่ โดยคำเชิญของคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม พระสงฆ์จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ได้รับหน้าที่ให้ไปช่วยงานทางภาคเหนือ...
อบรมพี่เลี้ยงครั้งที่ 2 และเพิ่มพูนความรู้คริสตชน
อบรมพี่เลี้ยงครั้งที่ 2 และเพิ่มพูนความรู้คริสตชน
📘 อบรมพี่เลี้ยงครั้งที่ 2 และเพิ่มพูนความรู้คริสตชน 📘 . ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2023 ที่ผ่านมา แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดโครงการ อบรมพี่เลี้ยงครั้งที่ 2 และเพิ่มพูนความรู้คริสตชน ในหัวข้อ "กฎหมายพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่องศีลสมรส" โดยคุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิง...

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

วงล้อ พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆ ของชีวิต
ในชีวิตประจำวัน เราจะพบความเศร้า ความกลัว...
วงล้อ
พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านในวันนี้ พระ​วาจา​ของ​พระองค์​เป็น​โคม​ส่อง​ทาง​ของ​ข้าพ​เจ้า เป็น​แสง​สว่าง​ส่อง​ทางเดิน​ให้​ข้าพ​เจ้า...

บทภาวนา (กิจกรรม)

การภาวนาคืออะไร
การภาวนาคืออะไร เป็นการยกจิตใจและดวงใจขึ้นหาพระเจ้า หรือเป็นการร้องขอสิ่งที่ดีจากพระเจ้า บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่แสดงความรักของลูกๆของพระเจ้ากับพระบิดา...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

Yahweh
พระยาห์เวห์ คือพระนามของพระเจ้า เป็นพระนามที่ประทานแก่โมเสสในที่เปลี่ยว ซึ่งมีความหมายว่า “เราคือเราเป็น”...
X (symbol)
สัญลักษณ์ X ตัว X เป็นอักษรตัวแรกในชื่อภาษากรีกของพระคริสตเจ้า...
worship
การนมัสการ คือการกระทำเพื่อการสรรเสริญและถวายเกียรติแด่พระเจ้า พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับบรรดาคาทอลิกนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้เข้าใจถึงการนมัสการแบบส่วนรวม

ประวัตินักบุญ

30 พฤศจิกายน ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก
30 พฤศจิกายน ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก
วันที่ 30 พฤศจิกายน ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก (St. Andrew Apostle, feast) นักบุญอันดรูว์ ซึ่งชื่อภาษากรีกของท่านมีความหมายว่า "กล้าหาญแบบผู้ชาย" เป็นบุตรของโยนาห์ เป็นน้องของนักบุญเปโตร และทั้งคู่มีอาชีพเป็นชาวประมงของเมืองคาเปอรนาอุม อยู่ชายฝั่งทะเลสาบกาลิลี แรกเริ่มเขาเป็นศิษย์ของยอห์น บัปติสต์ เมื่อยอห์น บัปติสต์ชี้ไปที่พระเยซูเจ้าว่าเป็นพระเมสสิยาห์ เขาก็รีบกลับไปหานักบุญเปโตร และด้วยความเชื่อที่เปี่ยมล้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีคำเทศนาและอัศจรรย์มาทำให้เกิดความมั่นใจ ทั้งคู่ก็ได้กลับกลายเป็น "ชาวประมงจับมนุษย์"...
24 พฤศจิกายน นักบุญอันดรูว์ ดุง-ลัก
24 พฤศจิกายน นักบุญอันดรูว์ ดุง-ลัก
24 พฤศจิกายน ระลึกถึง นักบุญอันดรูว์ ดุง-ลัก พระสงฆ์และเพื่อนๆมรณสักขีชาวเวียดนาม (SS. Andrew Dung-Lac, Priest, and Companions, Martyrs, memorial) เวียดนาม (ในอดีตขณะนั้นแบ่งอาณาจักรเป็น 3 ส่วน) ได้รับความเชื่อเป็นคริสตชนโดยผ่านทางชาวโปรตุเกส สำนักแพร่ธรรมแรกได้ถูกเปิดขึ้นที่เมืองดานัง ในปี ค.ศ. 1615 โดยพวกมิชชันนารีคณะเยซูอิต ซึ่งได้ทำงานกับชาวคาทอลิกในญี่ปุ่น...

CCBKK Channel

youtube1

Kamson TikTok

tiktok

Facebook CCBKK

วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ

St.Joseph 2021

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ccc thai web

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พระคัมภีร์คาทอลิก

WOPTMR80W7YC0H90QTK7LZC1E1L2WM

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (22-2-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
36527
80984
190694
594649
433347
34311196
Your IP: 3.80.4.147
2023-11-28 23:55

สถานะการเยี่ยมชม

มี 598 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์