แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
ตำแหน่ง:
แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ที่อยู่:
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี
ยานนาวา
กรุงเทพฯ
10120 E-mail:ccbkk@catholic.or.th
โทรศัพท์:
โทร 02 681 3850
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
มือถือ 095 953 3070
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)