วิธีการใดที่ถือว่าเป็นวิธีการหลักที่ทูตสวรรค์ที่เลวทำร้ายเราได้

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

QA47

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ccc ข้อ 414 ซาตานหรือเจ้าปีศาจและปีศาจอื่นๆ เป็นทูตสวรรค์ที่ตกในบาปเพราะจงใจปฏิเสธพระเจ้าและไม่ยอมปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ การตัดสินใจไม่ยอมรับพระเจ้าของมันเป็นอันเด็ดขาด มันจึงพยายามชักชวนมนุษย์ให้เข้าร่วมกับมันในการกบฏต่อพระเจ้าด้วย