foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

YouTube CCBKK Channel

youtube ccbkk

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
9130
9629
48443
82995
330048
18317237
Your IP: 3.228.21.204
2020-07-09 18:13

สถานะการเยี่ยมชม

มี 248 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

063ฤทธิ์กุศล
     มนุษย์เราเมื่อพยายามชนะกิเลสเพื่อจะกระทำความดีและเจริญชีวิตตามน้ำพระทัย จะรู้สึกว่าการประพฤติอย่างถูกต้องลำบากและต้องสู้ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อจะสามารถเจริญชีวิตเป็นคนดีต้องมีกำลังใจหรือฤทธิ์ที่จะช่วยในการต่อสู้เพื่อจะชนะความชั่วและทำสิ่งที่ถูกต้อง ฤทธิ์กำลังนี้ หรือกำลังของเราจะเพิ่มขึ้นด้วย 2 ประการ คือ
1. ต้องฝึกหัดทำความดี การที่เราทำสิ่งที่ถูกเสมอๆ ช่วยให้เรารู้สึกว่าทำสิ่งที่ถูกต้องนั้นง่ายเหมือนกับเมื่อเราฝึกหัดทำงานและชำนาญแล้วจะรู้สึกว่าทำได้ง่าย ดังนั้นการกระทำสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ดีอยู่เป็นนิตย์ให้เราเพิ่มกำลังใจเพื่อจะทำสิ่งถูกง่ายขึ้น เป็นวิธีตามธรรมชาติเพื่อจะเพิ่มพลังจิต เรียกว่าการสร้างฤทธิ์กุศล
2. สำหรับคริสตชน นอกจากวิธีนี้เรารู้จักวิธีหนึ่งคือขอกำลังใจและขอฤทธิ์อำนาจจากเบื้องบน อาศัยคำภาวนาและพิธีอันศักดิ์สิทธิ์

   เราคริสตชนรู้ว่ามีฤทธิ์กุศลบางชนิดซึ่งมาจากพระเจ้า โดยอาศัยพิธีศักดิ์สิทธิ์และเพิ่มขึ้นได้ด้วยคำภาวนา พิธีศักดิ์สิทธิ์และการฝึกหัดในทางที่ดีฤทธิ์กุศลสุดท้ายนี้ เรียกว่า ฤทธิ์กุศลเหนือธรรมชาติ เพราะตามธรรมชาติมนุษย์มีฤทธิ์กุศลเหล่านี้โดยตนเองไม่ได้ ฤทธิ์เหนือธรรมชาติที่เป็นหลักใหญ่มี 2 ประการ
1. ความเชื่อหรือความเลื่อมใสศรัทธา (คือรู้จักพระเจ้าและคำสอนของพระองค์ อาศัยวาจาที่พระองค์ไขแสดง)
2. ความหวัง (คือความไม่แน่ใจว่าอาศัยความช่วยเหลือของพระเจ้าเราจะสามารถรักพระเจ้าเหนือสรรพสิ่งและทำทุกอย่างเพื่อพระองค์)
     ฤทธิ์กุศลเหล่านี้มาจากพระเจ้า เรียกว่าฤทธิ์กุศลเหนือธรรมชาติ มนุษย์ทุกคนสามารถให้ฤทธิ์กุศลนี้เพิ่มขึ้นในตัวเองได้ แต่อาศัยความพยายามและฝึกหัดขอความช่วยเหลือจากเบื้องบน
ฤทธิ์กุศลตามธรรมชาติที่เป็นหลักใหญ่มี 4 ประการ
1. ความรอบคอบ
2. ความยุติธรรม
3. ความอดทน
4. ความรู้จักประมาน
    ฤทธิ์กุศล 4 ประการนี้ เป็นหลักใหญ่ที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถประพฤติอย่างสมควรและทำสิ่งที่ถูกต้อง ฤทธิ์กุศล 4 ประการนี้เองช่วยให้เราสามารถดับทุกข์และเป็นหนทางให้มนุษย์เราเจริญชีวิตอย่างถูกต้อง ในพระพุทธศาสนา มีเบญจธรรมหลัก 5 ประการ คือ
1. เมตตากรุณา (ตรงกับยุติธรรมแก่ผู้อื่น)
2. สัมมาอาชีพ คือมีอาชีพที่สุจริต (ตรงกับประพฤติอย่างยุติธรรมและมีความอดทน)
3. มีความสังวรณ์ คือระวังใจ (ตรงกับความรอบคอบและความอดทน)
4. มีสัจจะ คือมีความจริงเป็นหลัก (ตรงกับความยุติธรรมและความอดทน)
5. มีสติสัมปชัญญะ (ตรงกับความรอบคอบ)
     เราเห็นว่าในพระพุทธศาสนามีคำสอนเกี่ยวกับฤทธิ์กุศลตามธรรมชาติ ตรงกับคำสอนในคริสต์ศาสนาแม้แต่จะมีวิธีอธิบายเป็นคนละอย่าง ฤทธิ์กุศลตามธรรมชาตินี้เป็นหลักสำคัญของมนุษย์ หากปราศจากฤทธิ์กุศลเหล่านี้ไม่มีทางที่จะเป็นคนดีไปได้และไม่มีทางที่จะเป็นคริสตชนที่ดี หากว่าคริสตชนไม่รักษาฤทธิ์กุศลเหล่านี้ทีละเล็กทีละน้อย แม้แต่ฤทธิ์กุศลเหนือธรรมชาติก็จะสูญหาย และฤทธิ์กุศลเหนือธรรมชาติมีหลายประการตามที่ได้อธิบายข้างบนเป็นหลักใหญ่ๆ ซึ่งเป็นเหมือนรากของฤทธิ์กุศลอื่น ๆ เท่านั้น กำลังใจที่มีมาจากฤทธิ์กุศลเหล่านี้จะช่วยให้มนุษย์เป็นนายตัวเอง รู้จักบังคับตัวและทำสิ่งที่ถูก จึงให้คริสตชนสามารถถือตามพระบัญญัติของพระเจ้าทุกประการได้

 

ที่มา: หนังสือความสว่างที่แท้จริง ซึ่งนำไปสู่ความรอด เล่ม 3

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk