^Back To Top

 • 1 1
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 2 2
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 3 3
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 4 4
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 5 5
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)

www.kamsonbkk.com

ฤทธิ์กุศล

063ฤทธิ์กุศล
     มนุษย์เราเมื่อพยายามชนะกิเลสเพื่อจะกระทำความดีและเจริญชีวิตตามน้ำพระทัย จะรู้สึกว่าการประพฤติอย่างถูกต้องลำบากและต้องสู้ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อจะสามารถเจริญชีวิตเป็นคนดีต้องมีกำลังใจหรือฤทธิ์ที่จะช่วยในการต่อสู้เพื่อจะชนะความชั่วและทำสิ่งที่ถูกต้อง ฤทธิ์กำลังนี้ หรือกำลังของเราจะเพิ่มขึ้นด้วย 2 ประการ คือ
1. ต้องฝึกหัดทำความดี การที่เราทำสิ่งที่ถูกเสมอๆ ช่วยให้เรารู้สึกว่าทำสิ่งที่ถูกต้องนั้นง่ายเหมือนกับเมื่อเราฝึกหัดทำงานและชำนาญแล้วจะรู้สึกว่าทำได้ง่าย ดังนั้นการกระทำสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ดีอยู่เป็นนิตย์ให้เราเพิ่มกำลังใจเพื่อจะทำสิ่งถูกง่ายขึ้น เป็นวิธีตามธรรมชาติเพื่อจะเพิ่มพลังจิต เรียกว่าการสร้างฤทธิ์กุศล
2. สำหรับคริสตชน นอกจากวิธีนี้เรารู้จักวิธีหนึ่งคือขอกำลังใจและขอฤทธิ์อำนาจจากเบื้องบน อาศัยคำภาวนาและพิธีอันศักดิ์สิทธิ์

   เราคริสตชนรู้ว่ามีฤทธิ์กุศลบางชนิดซึ่งมาจากพระเจ้า โดยอาศัยพิธีศักดิ์สิทธิ์และเพิ่มขึ้นได้ด้วยคำภาวนา พิธีศักดิ์สิทธิ์และการฝึกหัดในทางที่ดีฤทธิ์กุศลสุดท้ายนี้ เรียกว่า ฤทธิ์กุศลเหนือธรรมชาติ เพราะตามธรรมชาติมนุษย์มีฤทธิ์กุศลเหล่านี้โดยตนเองไม่ได้ ฤทธิ์เหนือธรรมชาติที่เป็นหลักใหญ่มี 2 ประการ
1. ความเชื่อหรือความเลื่อมใสศรัทธา (คือรู้จักพระเจ้าและคำสอนของพระองค์ อาศัยวาจาที่พระองค์ไขแสดง)
2. ความหวัง (คือความไม่แน่ใจว่าอาศัยความช่วยเหลือของพระเจ้าเราจะสามารถรักพระเจ้าเหนือสรรพสิ่งและทำทุกอย่างเพื่อพระองค์)
     ฤทธิ์กุศลเหล่านี้มาจากพระเจ้า เรียกว่าฤทธิ์กุศลเหนือธรรมชาติ มนุษย์ทุกคนสามารถให้ฤทธิ์กุศลนี้เพิ่มขึ้นในตัวเองได้ แต่อาศัยความพยายามและฝึกหัดขอความช่วยเหลือจากเบื้องบน
ฤทธิ์กุศลตามธรรมชาติที่เป็นหลักใหญ่มี 4 ประการ
1. ความรอบคอบ
2. ความยุติธรรม
3. ความอดทน
4. ความรู้จักประมาน
    ฤทธิ์กุศล 4 ประการนี้ เป็นหลักใหญ่ที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถประพฤติอย่างสมควรและทำสิ่งที่ถูกต้อง ฤทธิ์กุศล 4 ประการนี้เองช่วยให้เราสามารถดับทุกข์และเป็นหนทางให้มนุษย์เราเจริญชีวิตอย่างถูกต้อง ในพระพุทธศาสนา มีเบญจธรรมหลัก 5 ประการ คือ
1. เมตตากรุณา (ตรงกับยุติธรรมแก่ผู้อื่น)
2. สัมมาอาชีพ คือมีอาชีพที่สุจริต (ตรงกับประพฤติอย่างยุติธรรมและมีความอดทน)
3. มีความสังวรณ์ คือระวังใจ (ตรงกับความรอบคอบและความอดทน)
4. มีสัจจะ คือมีความจริงเป็นหลัก (ตรงกับความยุติธรรมและความอดทน)
5. มีสติสัมปชัญญะ (ตรงกับความรอบคอบ)
     เราเห็นว่าในพระพุทธศาสนามีคำสอนเกี่ยวกับฤทธิ์กุศลตามธรรมชาติ ตรงกับคำสอนในคริสต์ศาสนาแม้แต่จะมีวิธีอธิบายเป็นคนละอย่าง ฤทธิ์กุศลตามธรรมชาตินี้เป็นหลักสำคัญของมนุษย์ หากปราศจากฤทธิ์กุศลเหล่านี้ไม่มีทางที่จะเป็นคนดีไปได้และไม่มีทางที่จะเป็นคริสตชนที่ดี หากว่าคริสตชนไม่รักษาฤทธิ์กุศลเหล่านี้ทีละเล็กทีละน้อย แม้แต่ฤทธิ์กุศลเหนือธรรมชาติก็จะสูญหาย และฤทธิ์กุศลเหนือธรรมชาติมีหลายประการตามที่ได้อธิบายข้างบนเป็นหลักใหญ่ๆ ซึ่งเป็นเหมือนรากของฤทธิ์กุศลอื่น ๆ เท่านั้น กำลังใจที่มีมาจากฤทธิ์กุศลเหล่านี้จะช่วยให้มนุษย์เป็นนายตัวเอง รู้จักบังคับตัวและทำสิ่งที่ถูก จึงให้คริสตชนสามารถถือตามพระบัญญัติของพระเจ้าทุกประการได้

 

ที่มา: หนังสือความสว่างที่แท้จริง ซึ่งนำไปสู่ความรอด เล่ม 3

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
3936
11704
15640
346805
816522
16583172
Your IP: 3.229.118.253
2020-02-24 09:15

สถานะการเยี่ยมชม

มี 94 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk