foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

YouTube CCBKK Channel

youtube ccbkk

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
11261
11445
74360
193095
330048
18427337
Your IP: 3.95.139.109
2020-07-16 20:52

สถานะการเยี่ยมชม

มี 117 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Sacraments

ศีลศักดิ์สิทธิ์ : ชีวิตที่ประกอบด้วยพระหรรษทาน
เราต้องการเครื่องหมายเพราะเราเป็นมนุษย์ที่มีตัวตน เราต้องการเครื่องหมายที่ประสาทสัมผัสของเรารับรู้ได้ เพื่อช่วยแสดงความจริงที่มองไม่เห็น เช่น ความรัก ความเคารพนับถือและความยำเกรง เราต้องการพูดและได้ยินข้อความเกี่ยวกับความรัก, ให้และรับของขวัญ, จับมือ, แสดงความเคารพ, และโอบกอด, เขียนและรับข้อความที่บอกถึงความสำนึกบุญคุณ และใช้สัญลักษณ์หรือการกระทำที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆ  มากมายเพื่อแสดงถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งที่สุดซึ่งมนุษย์เรียนรู้ด้วยตัวเอง นี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่น  และมันก็เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าด้วย

    ศีลศักดิ์สิทธิ์และชีวิตศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างแน่นอนสำหรับลักษณะพิเศษและความเชื่อของคริสตชนคาทอลิก  โดยที่ทั้งสองสิ่งนี้จัดเตรียมเครื่องหมายภายนอกและจารีตพิธีกรรมที่ทรงคุณค่าให้กับเรา เพื่อให้เราได้แสดงสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าและความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์  การครุ่นคิดถึงความหมายและชื่นชมสิ่งที่สัญลักษณ์และพิธีกรรมเหล่านั้นเป็นตัวแทนนั่นคือการประทับอยู่ของพระเจ้าตลอดเวลาในชีวิตเรา เป็นการพัฒนาความเข้าใจสิ่งที่คริสตชนคาทอลิกยึดถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามาก  ในความหมายหนึ่งที่แท้จริง ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็คือสิ่งที่เป็นตัวแทนข่าวดีเรื่องความรักของพระเจ้านั่นเอง
ศีลศักดิ์สิทธิ์คืออะไร? (CCC 1115-1116; 1131)
    ศีลศักดิ์สิทธิ์ “เป็นเครื่องหมายที่ทรงประสิทธิภาพ”(efficacious sign) นั่นคือเป็นเครื่องหมาย (หรือสัญลักษณ์) ที่ก่อให้เกิดสิ่งที่มันมุ่งหวังและสิ่งที่มันเป็นตัวแทน  ดังที่เราพบในบทที่ 7  คำจำกัดความนี้เหมาะสมทั้งกับพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักรของพระองค์  ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการเป็นการทำงานแบบพิเศษของพระคริสต์ภายในพระศาสนจักร  และเป็นการกระทำอันเป็นสัญลักษณ์ที่มีประสิทธิภาพ คือไม่ใช่เพียงมุ่งไปที่ชีวิตของพระเจ้า  แต่ยังถ่ายทอดชีวิตของพระเจ้าให้กับสมาชิกทุกคนของพระศาสนจักรอย่างแท้จริง  ศีลศักดิ์สิทธิ์ก่อให้เกิดสิ่งที่มุ่งหวัง นั่นคือ การประทับอยู่ของพระคริสตเจ้า
อะไรคือเครื่องหมายที่แสดงถึงความรักของพระเจ้าสำหรับเรา? (CCC 1113; 1119-1121; 1132)
    พระศาสนจักรคาทอลิกยอมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ เราเชื่อว่าพระคริสตเจ้าทรงมอบเครื่องหมายแห่งความรัก 7 ประการซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเราในช่วงเวลาที่สำคัญๆ ของชีวิตไว้กับชุมชนคริสตชน  เมื่อเราเริ่มต้นชีวิต ศีลล้างบาปรวมเราเข้ากับพระคริสตเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพและกับบรรดาคริสตชนที่เป็นกลุ่มเดียวกับเรา เมื่อเราเจริญเติบโตเต็มที่และเริ่มยอมรับและดำเนินชีวิตคริสตชนอย่างสมบูรณ์ขึ้น   ศีลกำลังก็โปรยปรายพลังของพระจิตเจ้าให้เรา เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ศีลมหาสนิทอันเป็นดั่งมื้ออาหารศักดิ์สิทธิ์เพื่อระลึกถึงและทำซ้ำการถวายบูชาของพระคริสตเจ้าบนไม้กางเขน เป็นสัญลักษณ์และทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า
    เมื่อเรารู้สึกละอายต่อบาป และต้องการคืนดีกับพระเจ้าและรับการอภัย  เรารับรู้ความรักซึ่งยอมให้อภัยของพระคริสตเจ้าในศีลอภัยบาป  และในยามที่เจ็บป่วยอย่างหนัก ศีลเจิมคนไข้มอบความเมตตา, การอภัยความผิด, ความกล้าหาญ และความหวังของพระเจ้าให้เรา
    พระเยซูเจ้าประทับอยู่กับเราขณะที่เราตัดสินใจทำตามกระแสเรียกของเรา  บุคคลเหล่านี้ที่ได้ถูกเรียกให้มารับใช้พระศาสนจักรในฐานะสังฆานุกร พระสงฆ์ หรือพระสังฆราชได้รับการสนับสนุนผ่านทางศีลบวช  พวกคนที่ถูกเรียกให้มารับศีลสมรสก็ได้รับมอบหมายให้เป็นสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้อันแสดงความรักของพระเจ้า โดยอาศัยความซื่อสัตย์ของพวกเขาที่มีให้กัน

ศีลศักดิ์สิทธิ์ทำอะไร? (CCC 1123-1124; 1130; 1133-1134)
    ศีลศักดิ์สิทธิ์ทำให้ธรรมล้ำลึกของพระเจ้า เป็นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้
(จุดประสงค์ของศีลศักดิ์สิทธิ์) คือทำให้ศักดิ์สิทธิ์ สร้างพระกายของพระคริสตเจ้า และในท้ายที่สุด ถวายคารวะกิจแด่พระเจ้า  ด้วยเหตุที่ศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องหมาย มันจึงสอนเราด้วย  ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ใช่แค่เกิดขึ้นเพราะความเชื่อ แต่อาศัยคำพูดและสิ่งของทั้งหลายในศีลศักดิ์สิทธิ์ทำให้มันช่วยบำรุงเลี้ยง และเพิ่มพลังความเชื่อ  อีกทั้งแสดงออกถึงความเชื่อด้วย
                                                      ธรรมนูญเรื่อง พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์, ข้อ 59

อะไรคือคำจำกัดความของศีลศักดิ์สิทธิ์ตามที่ได้สืบทอดกันมา? (CCC 1131; 1084)
    หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (ข้อ 1131) ยืนยันคำจำกัดความดั้งเดิมของคำว่า ศีลศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้ “เป็นเครื่องหมายทรงประสิทธิภาพของพระหรรษทานที่พระคริสตเจ้าทรงตั้งขึ้น และมอบหมายให้พระศาสนจักรปฏิบัติ เพื่อเป็นวิถีทางสำหรับการแจกจ่ายชีวิตพระแก่เรา”
•    เครื่องหมายที่ทรงประสิทธิภาพ
นักบุญออกัสตินให้คำอธิบายถึงศีลศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็น “เครื่องหมายที่มองเห็นได้แห่งพระหรรษทานที่ไม่สามารถเห็นได้”  ผ่านคำพูดและการกระทำ เราจึงสามารถรับรู้ และรู้สึกเชื่อความจริงเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่อยู่เหนือประสาทสัมผัสของเรา  เรารู้ว่ามีบางอย่างที่สำคัญกำลังเกิดขึ้นเบื้องหลังเครื่องหมายภายนอกเหล่านี้ ซึ่งทำให้เกิดสิ่งที่เครื่องหมายทั้งหลายบ่งบอก  เรากำลังเฉลิมฉลองการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้า และมิตรภาพของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ที่กำลังผ่านเข้าสู่ชีวิตของเรา
•    โดยพระคริสตเจ้าเป็นผู้จัดตั้งและมอบให้พระศาสนจักร 
พระคริสตเจ้าทรงมาสั่งสอนข่าวดี และก่อตั้งพระอาณาจักรของพระบิดาโดยอาศัยการนำและพละกำลังของพระจิตเจ้า  พระศาสนจักรได้ทำให้ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 7 ประการเป็นดั่งเครื่องหมายพิเศษที่มีลักษณะเฉพาะต่างๆกัน  แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนกัน  ด้วยการกระทำของพระเจ้า ไม่ใช่การกระทำของมนุษย์นี่เอง ศีลศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นดังที่กล่าวมา
•    เพื่อมอบพระหรรษทานซึ่งก็คือชีวิตพระแก่เรา
จุดประสงค์ของศีลศักดิ์สิทธิ์คือการนำมาซึ่งพระหรรษทาน คำว่า“พระหรรษทาน”เป็นคำศัพท์ที่คาทอลิกใช้สืบต่อกันมา เพื่อหมายถึงการมีส่วนร่วมของเราในชีวิตของพระเจ้า  พระหรรษทานเป็นของขวัญที่แสดงมิตรภาพของพระเจ้า ซึ่งมอบให้เราเปล่าๆ เพื่อเราจะสามารถมีชีวิตในฐานะบุตรบุญธรรมของพระองค์
    ศีลศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เป็นการใช้เวทมนตร์  ศีลศักดิ์สิทธิ์จะเกิดผลได้ เพราะเรามีความซื่อสัตย์, ความศรัทธา และความร่วมมือ  เราต้องตอบสนองต่อศีลศักดิ์สิทธิ์และดำเนินชีวิตอยู่ในพระหรรษทาน คือการใช้ชีวิตแบบพระเจ้า
ศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องหมายที่มนุษย์เข้าใจได้(ถ้อยคำและการกระทำ) และธรรมชาติของมนุษย์เรารับมาใช้ได้ง่าย  โดยอาศัยการทำงานของพระคริสตเจ้าและอำนาจของพระจิตเจ้า ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ทำให้พระหรรษทานซึ่งศีลศักดิ์สิทธิ์นั้นระบุถึงปรากฏอย่างมีประสิทธิภาพ
                           -หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก, ข้อ 1084

พิธีกรรมคืออะไร?(CCC 1069; 1074-1075)
    การนมัสการพระเจ้าแบบส่วนรวมเป็นที่รู้จักในชื่อว่า “พิธีกรรม” (Liturgy) มาจากคำในภาษากรีกหมายถึง “งานเพื่อชุมชน”  พิธีกรรมประกอบด้วยพิธีมิสซาและพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ, การทำวัตร, และแบบแผนหรือพิธีทางศาสนาที่จัดขึ้นในโอกาสพิเศษเช่น การอภิเษกพระสังฆราชหรือการเสกวัดใหม่  พิธีกรรมของคริสตชนจะใช้ถ้อยคำ การกระทำและสัญลักษณ์ต่างๆ สำหรับฉลองการประทับอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางเรา อีกทั้งยังเป็นเครื่องเตือนให้เรารู้ว่าเราเป็นใครและจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อให้สัมพันธ์กับพระเจ้าผู้เป็นที่รักของเรา  โดยทางพิธีกรรม เราสรรเสริญและบูชาพระเจ้าในฐานะผู้เป็นที่มาของพรทั้งมวล
พระศาสนจักรประกาศและฉลองธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีกรรม เพื่อให้ผู้ที่มีความเชื่อสามารถดำเนินชีวิตแบบพระคริสต์ จนเป็นพยานยืนยันถึงธรรมล้ำลึกนี้ได้
                         -หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก, ข้อ 1068
    พิธีกรรมคือ กิจกรรมอันเป็นพิธีซึ่งถูกจัดไว้อย่างมีระเบียบ  ทุกพิธีก่อให้เกิดการรวบรวมถ้อยคำ, การกระทำ, และสัญลักษณ์ทั้งหลายขึ้นเป็นลำดับที่สามารถจดจำได้ เพื่อสร้างสรรค์งานฉลองอันมีความหมายสำหรับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ  ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 7 ประการเป็นพิธีที่สำคัญของพระศาสนจักร

 

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk