foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

YouTube CCBKK Channel

youtube ccbkk

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
9689
9629
49002
83554
330048
18317796
Your IP: 3.228.21.204
2020-07-09 19:19

สถานะการเยี่ยมชม

มี 118 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จงไปประกาศพระวรสารทั่วทุกแห่งหนจนสุดปลายแผ่นดิน
ในวาระสุดท้ายก่อนที่จะเสด็จสู่สวรรค์ พระเยซูเจ้าทรงส่งบรรดาอัครสาวกไปประกาศพระวรสารแก่มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทั่วโลก
-    พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกดังที่พระบิดาได้ส่งพระองค์เองมาในโลก
“พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” (ยน 20:21)
“พระเจ้าทรงมอบอำนาจอาชญาสิทธิ์ทั้งหมดในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่เรา
เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลาย จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา” (มธ 28:18-19)

-    ให้เป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดที่ได้เห็นได้ฟังมา “เริ่มตั้งแต่พิธีล้างของยอห์นจนถึงวันที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้น” (กจ 1:22)
-     ให้ประกาศว่าพระเยซูเจ้าทรงชนะความตายและความทุกข์โดยการกลับคืนพระชนม์
-     ให้ไปสั่งสอนนานาชาติให้เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า ผู้ที่เชื่อก็จะได้รอดพ้น
-      ให้ทำพิธีล้างบาป เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต
-      พระเยซูเจ้าทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลายตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย”
-      พระเยซูเจ้าทรงบอกเรื่องการถูกเบียดเบียน แต่พระองค์จะอยู่กับสาวก ช่วยเหลือพวกเขาทุกเวลาจนถึงวาระสุดท้าย
-      พระเยซูเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าจะทรงส่งพระจิตแนะนำและพูดจาแทนท่าน
-      พระเยซูเจ้าทรงสัญญาอีกว่า พวกท่านจะทำอัศจรรย์ดังที่พระองค์ทรงเคยกระทำ จะขับไล่ปีศาจในนามของพระองค์ จะพูดภาษาใหม่ จะจับงูได้ ดื่มยาพิษโดยไม่ได้รับอันตราย จะปกมือเหนือคนเจ็บ คนเจ็บเหล่านั้นจะหายจากโรคภัย
    “พระคริสตเจ้าจะทรงครองราชย์ตลอดนิรันดร” (เทียบ วว 11:15)
     “อาเมน ข้าแต่พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า เชิญเสด็จมาเถิด” (วว 22:20)

ก่อนที่จะเสด็จขึ้นสวรรค์ พระเยซูเจ้าทรงสั่งบรรดาอัครสาวกว่าอย่างไร?
พระองค์ทรงสั่งบรรดาอัครสาวกไปประกาศพระวรสารทั่วโลกในนามของพระองค์
พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าอย่างไรแก่สาวก?
พระองค์ทรงสัญญาว่าจะอยู่กับสาวกตลอดไปจนถึงวันสิ้นพิภพ
พระเยซูเจ้าทรงส่งใครมาเป็นผู้ช่วยอัครสาวก?
พระองค์จะทรงส่งพระจิตเจ้ามาเป็นผู้ช่วย ผู้นำ ผู้ดลใจและผู้พูดแทนอัครสาวก

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk