แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ควรปฏิบัติความยุติธรรมอย่างไร
    ผู้หนึ่งปฏิบัติความยุติธรรมด้วยการทำให้มั่นใจอยู่เสมอว่า  ได้มอบให้กับพระเจ้า  และเพื่อนบ้านในสิ่งที่เป็นของพวกเขา  (1807-1836)

    แนวทางหลักของความยุติธรรมคือ  “ให้กับแต่ละคนสิ่งที่เป็นของเขา”  เด็กคนหนึ่งพิการและเด็กอีกคนหนึ่งมีพรสวรรค์สูงจะต้องได้รับการส่งเสริมในวิธีการที่แตกต่างกัน เพื่อว่าแต่ละคนจะได้สามารถบรรลุตามศักยภาพของเขา  ความยุติธรรมเกี่ยวข้องกับความเที่ยงธรรมและปรารถนาที่จะเห็นผู้คนได้รับสิ่งที่เป็นสิทธิของพวกเขา  เราต้องยอมให้ความยุติธรรมดูแลความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า  และมอบสิ่งที่เป็นของพระองค์ให้กับพระองค์  ความรักของเราและการกราบนมัสการ

ความยุติธรรมที่ไร้ความเมตตาคือความไม่รัก ความเมตตาที่ไร้ความยุติธรรมคือความเลวทราม
เฟรดเดริค วอน โบเดล สเคลวิง
(1831-1910 นักเทวศาสตร์ลูเธอรัน และผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเบธเอล)

จงประกาศพระวาจา จงพร้อมสรรพทั้งเมื่อมีโอกาสและเมื่อไม่มีโอกาส    
2 ทิโมธี 4:2