แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

15. พระคัมภีร์เป็น “ความจริง” ได้อย่างไร หากเรื่องราวที่อยู่ในพระคัมภีร์ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทุกอย่าง

พระคัมภีร์มิได้หมายถึงการถ่ายทอดข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างละเอียด หรือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์มาสู่เรา บรรดาผู้ประพันธ์ซึ่งมีชีวิตอยู่ในยุคสมัยของเขา  ได้แบ่งปันความคิดทางวัฒนธรรมของโลกรอบตัว  และบ่อยครั้งพวกเขาก็กระทำผิดในเรื่องเดิม ๆ อย่างไรก็ตาม ทุกสิ่งที่มนุษย์จะต้องรู้เกี่ยวกับพระเจ้า และหนทางแห่งการช่วยให้รอดพ้นนั้น มีอยู่ในพระคัมภีร์อย่างไม่ผิดพลาดแน่นอน( 106-107,109 )