แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 54
ผู้ถูกเบียดเบียนร้องขอความยุติธรรมจากพระเจ้า

สดด สั้นๆ บทนี้เป็นคำอ้อนวอน ผู้ประพันธ์วอนขอพระเจ้าได้ทรงช่วยให้พ้นจากการกระทำของผู้ยโสที่ข่มขู่ตน ต่อจากนั้นจึงระลึกได้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้และจะทรงช่วยเขา ให้ตอบสนองความชั่วของคู่อริได้ ในตอนสุดท้ายเขาสัญญาว่าจะถวายบูชาขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยเขาให้รอดพ้น ในฐานะคริสตชนเราไม่อาจแก้แค้นศัตรูได้ ถึงกระนั้นเราก็ไม่ควรลืมว่าความชั่วไม่มีสิทธิจะมีอยู่ได้และเราควรจะยินดีที่จะเห็นความชั่วถูกขจัดไปเสีย
สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ใช้เครื่องสายประกอบ บทกวีสอนใจ ของกษัตริย์ดาวิด เมื่อชาวเมืองซีฟไปเฝ้ากษัตริย์ซาอูล และทูลว่าดาวิดหลบซ่อนอยู่กับตน1    ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นเดชะพระนามของพระองค์
        โปรดให้ความเป็นธรรมแก่ข้าพเจ้าเดชะพระอานุภาพของพระองค์
2    ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้า
        โปรดทรงเงี่ยพระกรรณฟังคำวอนขอของข้าพเจ้า
3    คนหยิ่งยโสเข้ามาโจมตีข้าพเจ้า
        คนพาลมุ่งเอาชีวิตของข้าพเจ้า
            เขาไม่คำนึงถึงพระเจ้าเลย
4    แต่พระเจ้าทรงเป็นความช่วยเหลือของข้าพเจ้า
        องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงค้ำจุนชีวิตของข้าพเจ้า
5    ขอให้ความชั่วร้ายย้อนกลับไปสนองศัตรูของข้าพเจ้า
        ขอพระองค์ทรงทำลายเขาเพราะทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญา
6    ข้าพเจ้าจะถวายเครื่องบูชาแด่พระองค์ด้วยความยินดี
        ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามของพระองค์ เพราะทรงพระทัยดี
7    พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความทุกข์ยากทั้งหลาย
        และตาของข้าพเจ้าจะมองศัตรูได้อย่างสาแก่ใจ