แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 53
ชะตากรรมของผู้ไม่นับถือพระเจ้า

สดด บทนี้เหมือนกับ สดด 14 เกือบคำต่อคำทีเดียว เป็นคำอ้อนวอนขอให้พ้นจากความเลวร้ายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในโลก และหวังว่าพระเจ้าจะทรงช่วยให้รอดพ้น
สำหรับหัวหน้านักขับร้อง บทกวีสอนใจยามป่วยไข้ ของกษัตริย์ดาวิด1    คนโง่คิดในใจว่า "ไม่มีพระเจ้า"
        คนเหล่านี้ชั่วร้าย ประพฤติเลวทราม
            จะหาใครทำความดีสักคนก็ไม่มี
2    พระเจ้าทอดพระเนตรมวลมนุษย์จากสวรรค์
        ว่าจะมีสักคนไหมที่ปรีชาฉลาด
            จะมีสักคนไหมที่แสวงหาพระเจ้า
3    ทุกคนเดินนอกทาง    ชั่วร้ายเช่นเดียวกัน
        ไม่มีใครทำความดี     ไม่มีแม้แต่คนเดียว
4    ผู้กระทำความชั่วทุกคน ที่กำลังกินประชากรของเราเหมือนกินอาหาร ไม่มีความสำนึกบ้างหรือ?
        เขาไม่เรียกหาพระเจ้า
5    แต่เขากลัวจนตัวสั่น
        ณ ที่ซึ่งไม่มีเหตุผลจะต้องกลัว
    เพราะพระเจ้าจะทรงทำให้กระดูกของผู้ตั้งค่ายล้อมท่านกระจัดกระจายไป
        เขาทั้งหลายจะต้องอับอาย เพราะพระเจ้าทรงทอดทิ้งเขา
6    ขอให้ความรอดพ้นของอิสราเอลมาจากศิโยน เมื่อพระเจ้าทรงนำประชากรของพระองค์กลับมา
    ช่างเป็นความเบิกบานสำหรับยาโคบ
        และเป็นความสุขใจสำหรับอิสราเอล