อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต ลูกา 13:1-9

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok