อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ลูกา 9:28-36

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok