อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ลูกา 4:1-13

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok