แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันพุธ สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 8:31-42) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับชาวยิวที่เชื่อในพระองค์ว่า “ถ้าท่านทั้งหลายยึดมั่นในวาจาของเรา ท่านก็เป็นศิษย์ของเราอย่างแท้จริง ท่านจะรู้ความจริง และความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ” คนเหล่านั้นจึงตอบว่า “พวกเราเป็นเชื้อสายของอับราฮัม...
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 8:21-30) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสอีกว่า “เราจากไปแล้วท่านทั้งหลายจะแสวงหาเรา แต่ท่านจะตายเพราะบาปของท่าน ที่ที่เราไปนั้น ท่านไปไม่ได้” ชาวยิวจึงพูดว่า “เขาจะฆ่าตัวตายกระมัง...
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 8:1-11) เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังภูเขามะกอกเทศ เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น พระองค์เสด็จไปในพระวิหารอีก ประชาชนเข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ประทับนั่ง แล้วทรงเริ่มสั่งสอน บรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีนำหญิงคนหนึ่งเข้ามา...

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สื่อการสอน เกมคำสอน เกมพระคัมภีร์ ออนไลน์

เดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์) แบบ Metaverse
คลิ๊กเพื่อเข้าสู่การเดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์) แบบ Metaverse
สื่อคำสอน เรื่องเดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์)
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์) กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ เดินรูป...
สื่อคำสอน เทศกาลมหาพรตและปัสกา
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เทศกาลมหาพรตและปัสกา กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ เทศกาลมหาพรตและปัสกา E-book มหาพรต E-book...
สื่อคำสอน เมื่อจะไปรับศีลอภัยบาป
แผนภูมิความรู้ เมื่อจะไปรับศีลอภัยบาป 5 ขั้นตอนของการรับศีลอภัยบาป มีดังนี้ 1. ภาวนา เพื่อจะได้เตรียมตัวรับศีลอภัยบาปอย่างดี และมีความเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างจริงใจ 2....

กิจกรรมพระคัมภีร์

ทุกอย่างคนเดียว เรื่อง ความโดดเดี่ยว พระคัมภีร์ มัทธิว 28:20ข ภาพรวม ให้เด็กมีประสบการณ์การอยู่คนเดียว และพูดคุยกับเพื่อนว่าพระเป็นเจ้าทรงอยู่เคียงข้างตลอดเวลาอย่างไร อุปกรณ์ กระดาษและดินสอเท่าจำนวนเด็ก ประสบการณ์ เรากำลังจะมีประสบการณ์ของการอยู่คนเดียว ทุกๆ คนจะแยกย้ายกันไปยังที่ต่างๆ ของห้อง ไม่สามารถพูดคุยกันได้ และให้ปิดตา เธอจะมองไม่เห็นใคร ให้อยู่แบบนี้เป็นเวลา...
เป้าหมายอยู่ที่ใด เรื่อง จุดหมาย พระคัมภีร์ ฟิลิปปี 3:14 ภาพรวม เด็กๆ เล่นปาลูกดอกอย่างไม่มีเป้า และเรียนรู้ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีจุดมุ่งหมาย (ไม่เหมาะสำหรับเด็กระดับประถม) อุปกรณ์ แจกดินสอและถ่ายเอกสารใบงาน“สร้างจุดมุ่งหมาย” ที่อยู่ในหน้าถัดไปให้เด็กทุกคน เทปกาวใส ลูกดอก และเป้าปาลูกดอก 1 ชุด ประสบการณ์...
ใบหน้าของฉันแดงเพียงใด เรื่อง ความอาย พระคัมภีร์ ลูกา 19:1– 6 ภาพรวม เด็กๆ ได้รับประสบการณ์ความรู้สึกของการได้รับความอายที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และเรียนรู้ว่าความอายไม่ใช่สิ่งไม่ดีเสมอไป (กิจกรรมนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กประถม) อุปกรณ์ กระดาษ ดินสอ และซองจดหมายเท่าจำนวนเด็ก ใส่กระดาษเปล่าลงในซองจดหมาย จ่าหน้าซองจดหมายถึงตัวท่านเอง และปิดผนึกซอง ประสบการณ์...

คำสอนสำหรับเยาวชน YOUCAT

66. การที่มนุษย์ต้องทนทุกข์ และตาย เป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้าหรือ พระเจ้าไม่ทรงปรารถนาให้มนุษย์ทนทุกข์และตาย ความคิดแรกของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ คือสวรรค์...
65. ผู้ที่รู้สึกว่าตนเองเป็นคนรักร่วมเพศจะเป็นอย่างไร พระศาสนจักรเชื่อว่า ในแบบแผนของการสร้างนั้น ชายและหญิงถูกสร้างขึ้นมาให้จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อความสมบูรณ์ และเพื่อให้กำเนิดบุตร...
64. ทำไมพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เป็นชายและหญิง พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรัก และแบบอย่างอุดมคติของความเป็นหนึ่งเดียว พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง เพื่อให้ทั้งสองเป็นภาพลักษณ์พระธรรมชาติของพระองค์ (369-373,383)...

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมรวมพลนักเรียนคำสอน และเยาวชน เขต 2
กิจกรรมรวมพลนักเรียนคำสอน และเยาวชน เขต 2
กิจกรรมรวมพลนักเรียนคำสอน และเยาวชน เขต 2 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ 24 มีนาคม “กิจกรรมพระคัมภีร์” โดยมีเด็กมาร่วมกิจกรรม จำนวน...
ทีมคำสอนสัญจร จัดกิจกรรมคำสอน และออกบูธขายของ ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
ทีมคำสอนสัญจร จัดกิจกรรมคำสอน และออกบูธขายของ ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2023 ทีมคำสอนสัญจร แผนกคริสตศาสนธรรม ได้จัดกิจกรรมคำสอน และออกบูธขายของ ให้กับนักเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โอกาสวัน Joseph...
ทีมคำสอนสัญจร จัดกิจกรรมคำสอน และออกบูธขายของ โรงเรียนนักบุญยอแซฟ อยุธยา วันวิชาการเขต 6
ทีมคำสอนสัญจร จัดกิจกรรมคำสอน และออกบูธขายของ โรงเรียนนักบุญยอแซฟ อยุธยา วันวิชาการเขต 6
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2023 ทีมคำสอนสัญจร แผนกคริสตศาสนธรรม ได้จัดกิจกรรมคำสอน และออกบูธขายของ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.5-6 ม.2-3 โรงเรียนนักบุญยอแซฟ...

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

วงล้อ พระสัญญาของพระเจ้า
ถ้าครุ่นคิดถึงความวุ่นวายก็จะพบแต่ความสิ้นหวัง จงมอบความวุ่นวายไว้กับพระเจ้า แล้วท่านจะพบชัยชนะ "จงวางใจในพระยาห์เวห์สุดจิตใจ อย่าเชื่อมั่นเพียงความรอบรู้ของตน จงระลึกถึงพระองค์ในทุกทางของลูก...
วงล้อ
ทุกๆ คนล้วนแสวงหาความสุข และอยากจะพบความสุข จะมีสักกี่คนที่พบความสุขแท้ วงล้อ ความสุขแท้จากพระคัมภีร์...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

unleavened
ขนมปังไร้เชื้อ เป็นขนมปังที่ไม่ใส่ยีสต์จึงไม่เกิดการฟูขึ้น...
unity
เอกภาพ คือการรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับกลุ่มของตน...
truth
ความจริง พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราดำรงชีวิตอยู่ในความจริง...

ประวัตินักบุญ

25 มีนาคม สมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์
25 มีนาคม สมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์
วันที่ 25 มีนาคม สมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์ ( The Annunciation of the Lord, solemnity ) ในวันสมโภชนี้ พระศาสนจักรเฉลิมฉลองเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ นั่นคือ การรับสภาพมนุษย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระเยซูคริสตเจ้าพระผู้ไถ่นั่นเอง เราหวนระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ที่งดงามนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อของเราที่สำคัญมากที่สุด และเป็นที่จดจำมากที่สุดด้วย...
19 มีนาคม สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี
19 มีนาคม  สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี
วันที่ 19 มีนาคม สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี (St. Joseph, Spouse of the Blessed Virgin Mary, solemnity) - มีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกให้เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองพระแม่มารีย์และเป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้าน้อยมาก เรารู้เพียงว่า "ผู้ชอบธรรม" ที่มีนามว่า โยเซฟนี้ได้รับการกล่าวถึงในสองบทแรกของพระวรสารโดยนักบุญมัทธิวและนักบุญลูกา...

CCBKK Channel

youtube1

Kamson TikTok

tiktok

Facebook CCBKK

วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ

St.Joseph 2021

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ccc thai web

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

วิชาคริสต์ศาสนา + จริยศึกษา

poster 2023 moral re

poster 2023 christianity re

สถิติเยี่ยมชม (22-2-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
395
11072
26118
321927
433696
30424539
Your IP: 3.236.241.39
2023-03-29 00:57

สถานะการเยี่ยมชม

มี 163 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์