foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

II. โมรเดคัยและพระนางเอสเธอร์


กษัตริย์ทรงแต่งตั้งเอสเธอร์เป็นพระราชินี
2    1ต่อมาไม่นาน เมื่อกษัตริย์อาหสุเอรัสคลายพระพิโรธ พระองค์ทรงระลึกถึงพระนางวัชทีสิ่งที่พระนางทรงกระทำ และข้อกำหนดเกี่ยวกับพระนางa 2บรรดาข้าราชบริพารจึงทูลกษัตริย์ว่า “ขอทรงให้หาหญิงสาวพรหมจารีที่มีความงามมาถวายพระราชา 3ขอพระราชาทรงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในทุกเขตปกครองแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ เพื่อนำหญิงสาวพรหมจารีที่สวยงามมายังฮาเร็มที่นครสุสาราชธานี ให้อยู่ใต้อำนาจของเฮกัยขันทีผู้ดูแลสตรีของพระราชา เขาจะจัดให้สตรีเหล่านั้นมีทุกสิ่งที่เสริมความงาม 4สตรีคนที่พระราชาพอพระทัยจะได้เป็นพระราชินีแทนพระนางวัชที” กษัตริย์พอพระทัยข้อเสนอนี้ จึงทรงกระทำตามนั้น
    5ที่นครสุสาราชธานีมีชาวยิวคนหนึ่งชื่อโมรเดคัย บุตรของยาอีร์ บุตรของชิเมอี บุตรของคิช เป็นคนเผ่าเบนยามิน 6เขาเป็นคนหนึ่งในหมู่คนที่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนทรงจับเป็นเชลยจากกรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับกษัตริย์เยโคนิยาห์แห่งยูดาห์ 7เขาเคยเลี้ยงดูฮาดัสสาห์ หรือเอสเธอร์ b บุตรหญิงของลุง เพราะเธอกำพร้าพ่อแม่ หญิงสาวคนนี้มีรูปร่างดี หน้าตางดงาม เมื่อบิดามารดาของเธอสิ้นชีวิต โมรเดคัยก็รับเธอมาเลี้ยงเป็นบุตรc 8เมื่อพระบัญชาของกษัตริย์และพระราชกฤษฎีกาประกาศออกไปแล้ว หญิงสาวจำนวนมากถูกนำมาที่นครสุสาราชธานี ให้เฮกัยดูแล เอสเธอร์ก็ถูกนำเข้ามาในพระราชวังด้วย และอยู่ในอารักขาของเฮกัยผู้ดูแลสตรี 9สตรีผู้นี้เป็นที่พอใจของเฮกัยซึ่งเอ็นดูเธอมาก เขาจึงเอาใจใส่จัดหาอาหารและทุกสิ่งที่เสริมความงามให้เธอ เขายังจัดให้เธอมีสาวใช้ที่คัดเลือกแล้วเจ็ดคนจากพระราชวัง จัดให้เธอและสาวใช้พักอยู่ในห้องดีที่สุดในฮาเร็ม 10เอสเธอร์มิได้บอกให้ใครรู้ถึงชาติกำเนิดและครอบครัวของเธอ เพราะโมรเดคัยห้ามไว้d 11ทุกวันโมรเดคัยเดินไปมาหน้าลานของฮาเร็ม เพื่อรู้ว่าเอสเธอร์เป็นอย่างไร และมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอ
    12ตามระเบียบการของฮาเร็ม สตรีแต่ละคนจะเข้าเฝ้ากษัตริย์อาหสุเอรัสตามเวรของตนเมื่อเตรียมตัวเป็นเวลาสิบสองเดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ใช้สำหรับเสริมความงาม หกเดือนแรกต้องใช้มดยอบนวดตัว หกเดือนหลังต้องใช้น้ำมันหอมและเครื่องประเทืองผิวอื่นๆ 13เมื่อหญิงสาวจะเข้าเฝ้ากษัตริย์ เธอจะนำสิ่งใดก็ได้จากฮาเร็มที่เธอต้องการ เข้าไปในพระราชฐานส่วนพระองค์ 14เธอจะเข้าเฝ้าในเวลาเย็น และในเวลาเช้าเธอจะกลับออกมาอยู่ในฮาเร็มอีกส่วนหนึ่งใต้อารักขาของชาอัชกาส ขันทีของกษัตริย์ผู้ดูแลนางสนม เธอจะไม่ได้เข้าเฝ้ากษัตริย์อีก นอกจากกษัตริย์จะพอพระทัยและทรงเรียกชื่อของเธอให้เข้าเฝ้า
    15เมื่อถึงเวรของเอสเธอร์ บุตรหญิงของอาบีคาอิล ลุงของโมรเดคัยซึ่งรับเธอไว้เป็นบุตรบุญธรรมจะเข้าเฝ้า เธอมิได้ขอสิ่งอื่นนอกจากสิ่งที่เฮกัยขันทีของกษัตริย์ผู้ดูแลหญิงสาวแนะนำ เอสเธอร์ประทับใจทุกคนที่เห็นเธอ 16เมื่อเอสเธอร์ถูกนำเข้าเฝ้ากษัตริย์อาหสุเอรัสในพระราชฐานส่วนพระองค์ในเดือนสิบ คือเดือนเทเบท ปีที่เจ็ดในรัชกาลของพระองค์ 17กษัตริย์ทรงรักเอสเธอร์ยิ่งกว่าหญิงอื่นทุกคน เธอเป็นที่โปรดปรานและได้รับพระกรุณามากกว่าหญิงพรหมจารีคนอื่น พระองค์ทรงสวมมงกุฎบนศีรษะของเธอ และทรงตั้งเธอให้เป็นพระราชินีแทนพระนางวัชที 18แล้วกษัตริย์พระราชทานงานเลี้ยงใหญ่แก่บรรดาเจ้านายและข้าราชบริพารเป็นเกียรติแก่พระนางเอสเธอร์ พระองค์ทรงประกาศเป็นวันฉลองในเขตปกครองทั้งหลาย และพระราชทานของกำนัลด้วยพระทัยกว้างขวาง

โมรเดคัยไม่ยอมแสดงคารวะฮามาน
    19เมื่อมีการรวบรวมหญิงสาวพรหมจารีมาจากที่ต่างๆ โมรเดคัยรับราชการอยู่ที่ประตูพระราชวังe 20พระนางเอสเธอร์มิได้ทรงเปิดเผยให้ใครรู้จึงพระญาติหรือชาติกำเนิดของพระนางดังที่โมรเดคัยกำชับไว้ พระนางเอสเธอร์ทรงเชื่อฟังโมรเดคัย เช่นเดียวกับเมื่อพระนางทรงอยู่ในความดูแลfของเขา 21วันหนึ่งโมรเดคัยอยู่ที่ประตูพระราชวังg บิกธานและเธเรช ขันทีสองคนของกษัตริย์ผู้เฝ้าประตูท้องพระโรง มีความโกรธเคืองกษัตริย์อาหสุเอรัส และหาช่องที่จะประทุษร้าพระองค์ 22เมื่อโมรเดคัยรู้เรื่องนี้ ก็ทูลพระราชินีเอสเธอร์ พระนางเอสเธอร์ก็กราบทูลกษัตริย์ในนามของโมรเดคัย 23เมื่อมีการสอบสวนเรื่องนี้ว่าเป็นความจริงแล้ว ทั้งสองคนก็ถูกแขวนคอที่ตะแลงแกง เรื่องนี้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารตามพระบัญชาของกษัตริย์
3    1หลังจากเหตุการณ์เหล่านี้ กษัตริย์อาหสุเอรัสทรงเลื่อนยศฮามาน บุตรของฮัมเมดาธา ชาวอากักa และทรงแต่งตั้งให้มีตำแหน่งสูงสุด ให้มีที่นั่งเหนือเจ้านายทั้งหลายที่อยู่กับพระองค์ 2ข้าราชบริพารซึ่งอยู่ที่ประตูพระราชวังต้องก้มลงกราบแสดงความเคารพฮามาน เพราะกษัตริย์ทรงสั่งให้ทำเช่นนี้ แต่โมรเดคัยไม่ยอมก้มลงกราบแสดงความเคารพb 3ข้าราชบริพารซึ่งอยู่ที่ประตูพระราชวังจึงถามโมรเดคัยว่า “ทำไมท่านไม่ยอมทำตามพระบัญชาของกษัตริย์” 4แม้ข้าราชบริพารพูดกับเขาเช่นนี้ทุกวัน เขาก็ไม่ยอมฟัง ข้าราชบริพารเหล่านั้นจึงไปฟ้องฮามานให้พิจารณาว่าถ้อยคำของโมรเดคัยมีเหตุผลหรือไม่ เพราะโมรเดคัยอ้างว่าตนเป็นชาวยิว 5เมื่อฮามานเห็นว่าโมรเดคัยไม่ยอมก้มลงกราบแสดงความเคารพตน ก็โกรธมาก 6และเมื่อรู้ว่าโมรเดคัยเป็นชาวยิว ก็คิดจะทำร้ายโมรเดคัย และพยายามทำลายล้างชนชาติของโมรเดคัย คือชาวยิวทุกคนที่อยู่ทั่วราชอาณาจักรของกษัตริย์อาหสุเอรัสด้วย