แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
forgivenessพลังแห่งการให้อภัย
(The Power of Forgiveness)

ความรัก หมายถึง การพูดว่าคุณเสียใจ  และกำลังเรียนรู้ที่จะให้อภัย วิธีการหนึ่งที่แสดงถึงความรักอย่างมีพลังที่สุด คือการให้อภัย
  • เป็นไปไม่ได้ที่ชั่วชีวิตนี้เราจะไม่ได้ทำร้ายใคร หรือถูกใครทำร้าย ไม่สำคัญว่าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร  บางอย่างอาจจะผิด  วิถีทางเดียวที่จะประนีประนอมและทำให้ดีขึ้น คือการปล่อยให้ความเจ็บปวดผ่านไป  และยอมให้พระเจ้าสัมผัสความสัมพันธ์ที่ตึงเครียด
  • การให้อภัยเป็นหัวใจแห่งวิธีการแสดงความรัก  ปัจจัยที่จะช่วยรักษาคือการให้อภัยจากหัวใจซึ่งมีค่าเท่าที่มันอาจจะมี   เมื่อเราเจ็บปวด  มันจะมีบาดแผลทางจิตใจ  บาดแผลนั้นจะหายไปเมื่อเราให้อภัยผู้ที่ทำร้ายเราตรงจุดที่เรารักเขาอย่างที่พระคริสต์รักเขา
จงบรรยายถึงเวลาที่ใครคนหนึ่งมีความกล้าหาญที่จะให้อภัยคุณ  มันทำให้คุณรู้สึกอย่างไร