แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

quiz_resize
สวัสดีครับทุกท่าน

พบกับหัวข้อทดสอบความรู้พระัคัมภีร์กันอีกเช่นเคย คราวนี้เรามาทดสอบความรู้เกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์กันบ้างนะครับ

สำหรับกฎกติกาก็ไม่มีอะไร เพียงแต่ท่านเข้าสู่คำถาม ก็สามารถที่จะทดสอบความรู้ของท่านได้เลยนะครับ

1. เข้าสู่คำถาม (คำถามมีทั้งหมด 20 ข้อ 20 คะแนน ใช้เวลา 10 นาที)
2. ลงชื่อผู้ตอบคำถาม
3. กด Start เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงครั้งเดียว หากท่านต้องการจะทราบว่าตอบถูกหรือผิด ให้กด Submit แล้วกด next เพื่อไปยังข้อต่อไป