แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

quiz_resize
สวัสดีครับทุกท่าน

พบกับหัวข้อทดสอบความรู้พระคัมภีร์กันอีกแล้วนะครับ คราวนี้เรามาทดสอบความรู้เกี่ยวกับสถานที่กันบ้างนะครับ "คุณอยู่ที่ไหน" มีคำถามทั้งหมด 10 ข้อ 10 คะแนน เวลา 5 นาที

 

เข้าสู่คำถาม