foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

P1170030 resize

เช้าวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2013 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดพิธีฟื้นฟูจิตใจผู้เตรียมรับศีลล้างบาปผู้ใหญ่ (พิธีเอฟฟาธา) ที่ห้องประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา มีผู้เข้าร่วมครั้งนี้ประมาณ 280 คน โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี

จำนวนผู้เข้าร่วมและตารางเวลา

 

วิธีการเซฟภาพให้ได้ขนาดใหญ่เท่าของจริงที่ปรากฎบนจอภาพเมื่อเวลาเรียกดูภาพ
1. เมื่อท่านเจอภาพเล็กที่ต้องการ ให้คลิ๊กขวา และเลือกเปิดลิงค์ในหน้าต่างใหม่ (open in new tab)
2. เรียกดูหน้าต่างใหม่ ท่านก็จะเห็นภาพขนาดใหญ่
3. คลิ๊กขวาที่ภาพ และเลือกบันทึกรูปเป็น (save as)