แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เราทุกคนควรเป็น  “ผู้ศักดิ์สิทธิ์” หรือ
ใช่ จุดประสงค์ของชีวิตเราคือ เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าในความรักและมีความสอดคล้องอย่างสิ้นเชิงกับพระประสงค์ของพระเจ้า  เราควรยอมให้พระเจ้า  “ดำรงชีวิตของพระองค์ในตัวเรา”  (แม่เทเรซา)  สิ่งเหล่านี้คือความหมายของการเป็น “ผู้ศักดิ์สิทธิ์”  (2012-2016, 2028-2029)

มนุษย์ทุกคนถามคำถามนี้กับตนเองว่า  ฉันคือใคร และฉันอยู่ที่นี่ทำไม  ฉันพบตัวฉันเองอย่างไร  ผู้มีความเชื่อตอบว่า  เฉพาะในความศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่มนุษย์กลายเป็นสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงสร้างให้เขาเป็น  ในความศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นมนุษย์พบความกลมกลืนกันอย่างแท้จริงระหว่างตัวเขาเองกับพระผู้สร้างของเขา  อย่างไรก็ตาม  ความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ลักษณะของความดีเลิศที่ตนเองทำขึ้น  แต่เป็นความเป็นหนึ่งเดียวกับความรักที่ลงมาบังเกิดคือ พระคริสตเจ้า  ทุกคนที่ได้รับชีวิตใหม่ด้วยวิธีนี้จะค้นพบตนเอง  และกลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์

ความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ความโก้หรูของคนไม่กี่คน แต่เป็นหน้าที่ที่เรียบง่ายของคุณและฉัน
บุญราศี เทเรซา แห่ง กัลกัตตา
(1910-1997)