แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเจ้าทรงช่วยเราให้เป็นมนุษย์ที่มีอิสระอย่างไร
    พระคริสตเจ้าทรงปรารถนาให้เราได้รับ  “การปลดปล่อยให้เป็นอิสระ”  (กท 5:1)  และจะกลายเป็นความสามารถของความรักพี่น้อง  ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงส่งพระจิตเจ้ามาให้เรา  ผู้ทรงกระทำให้เราเป็นอิสระและไม่ขึ้นอยู่กับอำนาจฝ่ายโลก  และทรงเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เรา  เพื่อเราจะได้มีชีวิตด้วยความรักและความรับผิดชอบ (1739-1742, 1748)

    ยิ่งเราทำบาปมากขึ้น  เรายิ่งคิดถึงแต่ตนเองมากขึ้น  และสามารถพัฒนาได้อย่างอิสระน้อยลงในการทำบาปเรายังกลายเป็นผู้โง่เขลามากขึ้น ในการกระทำดีและในการปฏิบัติเมตตาจิต  พระจิตเจ้าผู้ทรงเสด็จลงมาในหัวใจของเรา ทรงประทานหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักต่อพระเจ้าและต่อมนุษยชาติให้กับเรา  เราได้ประโยชน์ของตัวเราเองจากพระจิตเจ้าเป็นพละกำลังที่นำเราไปสู่เสรีภาพภายใน  เปิดหัวใจของเราเพื่อความรัก  และทำให้เราเป็นเครื่องมือที่ดีขึ้นสำหรับสิ่งดีและน่ารัก 120, 310-311

ท่านทั้งหลายไม่ได้รับจิตการเป็นทาสซึ่งมีแต่ความหวาดกลัวอีก  แต่ได้รับจิตการเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งทำให้เราร้องออกมาว่า  “อับบา พ่อจ๋า”  พระจิตเจ้าทรงเป็นพยานยืนยันร่วมกับจิตของเราว่า  เราเป็นบุตรของพระเจ้า โรม 8:15-16