แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ปีพิธีกรรม (ปีของพระศาสนจักร) คืออะไร
    ปีพิธีกรรม หรือ ปีของพระศาสนจักร คือ การทำตามธรรมล้ำลึกในชีวิตของพระคริสตเจ้า นับตั้งแต่การบังเกิดเป็นมนุษย์ จนถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองในพระสิริรุ่งโรจน์    ปีพิธีกรรมเริ่มจากเทศกาลเตรียมรับเสด็จ เวลาแห่งการรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า และมีจุดสูงสุดแรกในเทศกาลพระคริสตสมภพ

และจุดที่สองซึ่งสูงสุดและยิ่งใหญ่กว่า คือ การเฉลิมฉลองความทุกข์ทรมานในการไถ่กู้ การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าในวันปัสกา เทศกาลปัสกาสิ้นสุดในวันสมโภชพระจิตเจ้าเสด็จมาในพระศาสนจักร ตลอดปีพิธีกรรม มีการคั่นด้วยวันฉลองพระนางมารีย์ และบรรดานักบุญ ซึ่งพระศาสนจักรสรรเสริญพระหรรษทานของพระเจ้าผู้ทรงนำมนุษยชาติไปสู่ความรอดพ้น (1168-1173, 1194-1195)

“ปีใหม่ของพระศาสนจักรเริ่มต้นจากวันอาทิตย์แรกในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ และมาถึงจุดสูงสุดในวันปัสกา”