foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

III. นางซาราห์


7วันเดียวกันนั้น ซาราห์ บุตรสาวของรากุเอล ผู้อาศัยอยู่ที่เมืองเอกบาทานาในแคว้นมีเดีย ก็ได้ยินคำสบประมาทจากหญิงรับใช้คนหนึ่งของบิดา 8นางเคยเข้าพิธีแต่งงานถึงเจ็ดครั้ง แต่สามีแต่ละคนก็ถูกอัสโมเดอัสb ปีศาจร้ายฆ่าเสียก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์กันฉันสามีภรรยา หญิงรับใช้พูดกับนางว่า “คุณนายนั่นเองเป็นผู้ฆ่าสามีของคุณนาย คุณนายมีสามีถึงเจ็ดคนแล้ว แต่ไม่มีความสุขกับสามีคนใดเลยc 9คุณนายมาทุบตีพวกเราทำไม ถ้าสามีตายหมดแล้ว จงไปอยู่กับเขาเถิด อย่าให้พวกเราได้เห็นบุตรชายหรือบุตรหญิงของคุณนายเลย” 10วันนั้น นางเป็นทุกข์ใจมาก ร้องไห้และขึ้นไปยังห้องของบิดา คิดจะแขวนคอตาย แต่แล้วนางคิดได้ว่า “อย่าเลย มิฉะนั้นผู้คนจะมาสบประมาทบิดาของฉันอีก พูดว่า “ท่านมีบุตรสาวที่ท่านรักมากเพียงคนเดียว บัดนี้นางก็มาแขวนคอตายเพราะเคราะห์ร้ายของนาง” ฉันจะทำให้พ่อซึ่งแก่แล้วต้องตายด้วยความทุกข์d ฉันต้องไม่แขวนคอตายดีกว่า แต่จะวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงอนุญาตให้ฉันตาย จะได้ไม่ต้องได้ยินคำสบประมาทอีกต่อไป” 11เวลานั้น นางกางแขนออก หันไปทางหน้าต่าง อธิษฐานว่า
“ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระเมตตากรุณา ขอพระองค์ทรงได้รับการถวายพระพรเถิด
ขอพระนามของพระองค์ได้รับการถวายพระพรตลอดนิรันดร
ขอพระราชกิจทั้งปวงของพระองค์ถวายพระพรแด่พระองค์ตลอดไปเทอญ
12บัดนี้ ข้าพเจ้าเงยหน้าและเพ่งมองพระองค์
13ขอพระองค์ทรงบัญชาให้ข้าพเจ้าพ้นจากแผ่นดินนี้เถิด
ข้าพเจ้าจะได้ไม่ต้องได้ยินคำสบประมาทอีกต่อไป
14ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบ
ว่าข้าพเจ้ายังบริสุทธิ์
ไม่มีมลทินจากชายใดเลย
15ข้าพเจ้าไม่เคยทำให้นามของข้าพเจ้า
หรือนามของบิดาข้าพเจ้าต้องเสื่อมเสีย
ในแผ่นดินเนรเทศนี้เลย
ข้าพเจ้าเป็นบุตรหญิงเพียงคนเดียวของบิดา
เขาไม่มีบุตรคนอื่นเป็นทายาท
เขาไม่มีพี่น้องใกล้ชิด
หรือญาติเหลืออยู่
ที่ข้าพเจ้าจะต้องเก็บตัวไว้เป็นภรรยาแม้แต่คนเดียว
ข้าพเจ้าสูญเสียสามีแล้วเจ็ดคน
จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกทำไม
ถ้าพระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้ข้าพเจ้าตาย
ก็โปรดทอดพระเนตรข้าพเจ้าด้วยความเอ็นดูเถิด
ข้าพเจ้าทนฟังคำสบประมาทต่อไปไม่ได้แล้วe

16เวลาเดียวกันนั้น พระเจ้าผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์ทรงฟังคำอธิษฐานของคนทั้งสองพระองค์ทรงส่งราฟาเอลf ให้ไปรักษาทั้งสองคน เขาจะต้องลอกฝ้าออกจากนัยน์ตาของโทบิต เพื่อให้นัยน์ตาของโทบิตเห็นแสงสว่างของพระเจ้า และจะต้องจัดให้นางซาราห์ บุตรสาวของรากุเอลได้เป็นภรรยาของโทบียาห์ บุตรของโทบิต และปลดปล่อยนางจากอำนาจของอัสโมเดอัส ปีศาจร้าย โดยแท้จริงแล้ว โทบียาห์มีสิทธิ์ที่จะรับนางไว้เป็นภรรยาก่อนคนอื่นที่มาขอแต่งงานกับนาง
ในขณะนั้น โทบิตกำลังกลับจากลานเข้าไปในบ้าน และนางซาราห์ บุตรสาวของรากุเอลกำลังลงมาจากห้องชั้นบน