foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

XI. ทูตสวรรค์ราฟาเอลแสดงตน


12    1เมื่องานแต่งงานผ่านไปแล้ว โทบิตเรียกโทบียาห์บุตรชายมาพบ พูดว่า “ลูกเอ๋ย อย่าลืมจ่ายเงินตอบแทนผู้ร่วมเดินทางไปกับลูก ลูกควรเพิ่มเงินให้เขามากกว่าที่ตกลงกันไว้” 2โทบียาห์ถามว่า “พ่อครับ ลูกควรจะให้อะไรแก่เขาเป็นค่าจ้าง แม้ลูกจะแบ่งทรัพย์สินที่ลูกนำกลับมาให้เขาครึ่งหนึ่ง ก็ยังไม่มีอะไรเสียหาย 3เขานำลูกกลับมาอย่างปลอดภัย เขารักษาภรรยาของลูก  เขาไปนำเงินกลับมาแทนลูก แล้วเขายังรักษาพ่ออีกด้วย ลูกจะตอบแทนเขาได้อย่างไร” 4โทบิตตอบว่า “สมควรที่เขาจะได้รับครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินที่เขานำมา” 5โทบียาห์จึงเรียกราฟาเอลมา พูดว่า “ท่านจงรับครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินทั้งหมดที่ท่านนำกลับมาเป็นค่าตอบแทน แล้วจงไปเป็นสุขเถิด”
    6ราฟาเอลจึงเรียกเขาทั้งสองคนไปพูดเป็นการส่วนตัวว่า “จงถวายพระพรแด่พระเจ้า และประกาศต่อหน้าผู้มีชีวิตทุกคนว่าพระองค์ทรงกระทำสิ่งดีทั้งหลายแก่ท่าน เพื่อมนุษย์ทุกคนจะได้สรรเสริญและถวายพระพรแด่พระนามของพระองค์ จงประกาศอย่างเหมาะสมให้ทุกคนรู้จักกิจการที่พระเจ้าทรงกระทำ และอย่าเหนื่อยหน่ายที่จะขอบพระคุณพระองค์ 7การรักษาความลับของกษัตริย์เป็นสิ่งที่ดี แต่การเปิดเผยและประกาศกิจการของพระเจ้าเป็นการสมควรอย่างยิ่ง จงทำดีไว้เถิด แล้วความชั่วร้ายจะไม่มากล้ำกรายท่าน 8การอธิษฐานภาวนาจากใจจริงa และการให้ทานด้วยใจกว้างมีค่ามากกว่าความร่ำรวยที่ได้มาอย่างอยุติธรรม การให้ทานดีกว่าการสะสมทองคำ 9การให้ทานช่วยให้พ้นจากความตายและช่วยชำระบาปทุกชนิด ผู้ที่ให้ทานจะมีชีวิตที่สมบูรณ์ 10ผู้ทำบาปและทำความอยุติธรรมเป็นศัตรูแก่ชีวิตของตน”
    11”ข้าพเจ้าจะแสดงความจริงทุกอย่างแก่ท่าน จะไม่ปิดบังสิ่งใดไว้เลย ข้าพเจ้าเคยบอกท่านแล้วว่าการรักษาความลับของกษัตริย์เป็นสิ่งที่ดี แต่การเปิดเผยกิจการของพระเจ้าเป็นการสมควร 12จงรู้เถิดว่าเมื่อท่านและนางซาราห์กำลังอธิษฐานภาวนา ข้าพเจ้าก็นำคำอธิษฐานภาวนาของท่านไปถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์ เพื่อพระองค์จะได้ทรงระลึกถึงท่านb ข้าพเจ้าทำเช่นเดียวกันเมื่อท่านฝังศพผู้ตาย 13ท่านไม่ได้ลังเลที่จะลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารเพื่อไปฝังศพ พระเจ้าทรงส่งข้าพเจ้ามาทดสอบความเชื่อของท่านc 14และในเวลาเดียวกัน พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามารักษาท่าน และรักษานางซาราห์บุตรสะใภ้ 15ข้าพเจ้าคือราฟาเอล หนึ่งในบรรดาทูตสวรรค์เจ็ดองค์d ซึ่งเฝ้าอยู่ตลอดเวลาเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์”
    16เขาทั้งสองคนตกใจมาก ก้มกราบลงใบหน้าจรดพื้นด้วยความหวาดกลัว 17แต่ทูตสวรรค์พูดว่า “อย่ากลัวเลย สันติจงอยู่กับท่าน จงถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดไป 18เมื่อข้าพเจ้ามาอยู่กับท่าน ข้าพเจ้าไม่ได้ตัดสินใจมาด้วยตนเอง แต่มาตามพระประสงค์ของพระเจ้า ท่านจึงต้องถวายพระพรแด่พระองค์ทุกๆวัน จงขับร้องสรรเสริญพระองค์เถิด 19แม้ท่านเห็นว่าข้าพเจ้ากินอาหาร แต่ข้าพเจ้าไม่ได้กินอะไรเลย ท่านเห็นเพียงแต่ภาพปรากฏเท่านั้น 20บัดนี้ จงถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดิน และขอบพระคุณพระเจ้าเถิด ข้าพเจ้ากำลังจะกลับไปหาพระองค์ผู้ทรงส่งข้าพเจ้ามา จงบันทึกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านไว้” แล้วราฟาเอลก็อันตรธานไป 21ทั้งสองคนลุกขึ้นยืน แต่ก็ไม่เห็นทูตสวรรค์อีก 22เขาทั้งสองคนถวายพระพร ขับร้องสรรเสริญพระเจ้า และขอบพระคุณพระองค์สำหรับกิจการยิ่งใหญ่ที่ทรงกระทำ โดยเฉพาะที่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าปรากฏแก่เขา