แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

24-29-11-56 110

ทีมคำสอนสัญจรร่วมฝึกปฏิบัตินักศึกษา ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) หัวข้อ "การสร้างสื่อการเรียนการสอนคริสตศาสนธรรม" วันที่ 25-29พฤศจิกายน ค.ศ. 2013

ในระหว่างการฝึกปฏิบัติครั้งนี้ นักศึกษาได้ทำการฝึกปฏิบัติด้วยตัวเองและกลุ่ม ตั้งแต่สื่อที่ทำด้วยมือ เช่น การปั้นดินน้ำมัน เรื่องราวในพระคัมภีร์ การแต่งกายบุคคลในพระคัมภีร์ด้วยหนังสือพิมพ์ การสร้างสื่อเพื่อประกอบการสอนวิชาคำสอน - สาธิตการสอน และต่อด้วยการสร้างสื่อและกิจกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ ทั้งโปรแกรม Powerpoint, Printshop delux และ Proshow producer