แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
กิจการอัครสาวก 4:32
กลุ่มผู้มีความเชื่อดำเนินชีวิตเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่คิดว่าสิ่งที่ตนมีเป็นกรรมสิทธิ์ของตน แต่ทุกสิ่งเป็นของส่วนรวม

กลุ่มคริสตชนแรกเริ่มดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน ทุกสิ่งที่พวกเขามีเพื่อประโยชน์ของทุกคน หลายคนในพวกเขา เช่น บาร์นาบัส (ผู้มีที่ดินของตน) ขายทรัพย์สมบัติของเขา และมอบเงินให้กับหมู่คณะ

เด็กๆ มักจะพูดว่า
    ทำไมผู้ที่เล่นดนตรีอยู่ตามท้องถนนต้องขอเงิน พวกเขายากจนหรือ
เราจะตอบเขาอย่างไร
    คนเล่นดนตรีตามข้างถนน เขาเล่นดนตรีและหวังว่าจะสร้างความสุขให้กับประชาชน และประชาชนควรจะให้เงินเขาบ้าง อาจจะเป็นเพราะพวกเขาไม่มีงานทำและต้องการเงินเพื่อดำรงชีวิต เราจะช่วยพวกเขาได้ด้วยการให้เงินเขาเล็กๆ น้อยๆ

หยุดเพื่อคิดสักครู่
    เมื่อเราพูดถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เด็กๆ สามารถยกตัวอย่างได้มากมาย แต่จะช่วยได้มากยิ่งขึ้นเมื่อพูดถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับผู้อื่น สิ่งนี้จะช่วยเราให้พูดถึงการมีทัศนคติที่ถูกต้อง

เราแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเมื่อเรา
    ไปเยี่ยมเพื่อนที่อยู่บ้านใกล้กัน
    ช่วยพาคนชราออกไปเดิน
    ช่วยเพื่อนในชั้นเรียนทำงาน
    เอาใจใส่สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวเรา
เราได้แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือไม่ เมื่อเรา
    ทิ้งจานอาหารที่รับประทานแล้วไว้บนโต๊ะ
    ไม่เก็บรักษาสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
    คิดถึงแต่ตนเอง
จัดงานเลี้ยง
    ทำไมเราไม่จัดงานเลี้ยงที่บ้าน หรือในห้องเรียน และเชิญเพื่อนๆ ที่อยู่ในกลุ่ม ให้แต่ละคนนำอาหารมารับประทานร่วมกัน
การแบ่งปัน
    ในการจัดงานเลี้ยงนั้น ทุกคนสามารถแบ่งปันอาหาร และแบ่งงานในการทำความสะอาดและล้างจาน
ร้อยพันวิธีการที่จะช่วยกัน
    เชื้อเชิญเด็กๆ ให้พูดถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และดูว่าพวกเขาจะช่วยเหลือกันและกันอย่างไร
ตัวอย่าง
    ถ้าพ่อแม่ทำงานหนักมาก ทุกๆ คนในครอบครัวควรช่วยกันเตรียมอาหาร จัดโต๊ะอาหาร และล้างจาน
    ถ้ามีบางคนประสบกับความยากลำบาก ให้พวกเขาพยายามหาทางช่วยเหลือ
    ถ้ามีเพื่อนลืมเอาหนังสือมาโรงเรียน ให้เขาแบ่งปันหนังสือให้เพื่อนดู
    ถ้าในสนามมีขยะ พวกเขาควรช่วยกันเก็บไปทิ้ง


ข้อตั้งใจประจำสัปดาห์
ฉันจะพยายามแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ด้วยการ...