แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระวรสารนักบุญลูกา 20:25
พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ของของซีซาร์จงคืนให้ซีซาร์ และของของพระเจ้าจงคืนให้พระเจ้าเถิด”

ในสมัยของจักรวรรดิโรมัน มีข่าวเล่าลือถึงอำนาจทางการเมืองว่า พระเยซูเจ้าไม่ทรงยอมจ่ายภาษีให้กับ
ซีซาร์ ซึ่งเป็นจักรพรรดิ เมื่อบรรดาฟาริสีซึ่งเป็นกลุ่มทางศาสนาถามพระเยซูเจ้าว่าพวกเขาควรกระทำอย่างไร พระเยซูเจ้าตรัสว่า “พวกท่านไม่ควรสับสนว่าอะไรเป็นของพระเป็นเจ้า และอะไรเป็นของจักรพรรดิ”

เด็กๆ มักจะพูดว่า
ผมเป็นคนสำคัญมากกว่าเพื่อนๆ เพราะผมรู้มากกว่า
เราจะตอบเขาอย่างไร
มีความรอบรู้ในสิ่งต่างๆ ไม่ได้ทำให้บุคคลนั้นมีความสำคัญ
หยุดเพื่อคิดสักครู่
การถามคำถามเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีวิธีหนึ่ง คำถามของเราช่วยเราให้มองสิ่งต่างๆ ชัดเจนมากขึ้น และเรียนรู้ว่าการเป็นคนดีนั้นสำคัญกว่าการเป็นคนฉลาด

ใครจะข้ามไปก่อน
เกมและงานประดิษฐ์
กาลครั้งหนึ่ง มีชายคนหนึ่งเดินทางไปกับหมาป่า 1 ตัว แกะ 1 ตัว และกะหล่ำปี 1 หัว หลังจากเดินทางมาด้วยกันเป็นเวลานานก็มาถึงแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งเขาจะต้องข้ามไป แต่ไม่มีสะพานให้ข้าม มีเพียงเรือเล็กๆ ลำหนึ่งซึ่งสามารถบรรทุกได้เฉพาะผู้ชายผู้นี้และสัตว์อีก 1 ตัวในแต่ละเที่ยว เขาจะข้ามแม่น้ำได้อย่างไรจึงสามารถนำหมาป่า ลูกแกะ และกะหล่ำปีไปด้วยกัน เพราะถ้าเขาข้ามไปพร้อมกับกะหล่ำปี ทิ้งสัตว์ทั้งสองไว้ด้วยกัน หมาป่าก็จะกินลูกแกะ ถ้าทิ้งกะหล่ำปีไว้กับแกะ แกะก็จะกินกะหล่ำปี

เธอจะตอบได้ไหมเอ่ย
เธอจะช่วยได้ด้วยการทำการ์ดรูปภาพจำลองสถานการณ์

อุปกรณ์
กระดาษการ์ดหนา ปากกาเส้นใหญ่ ดินสอสี กรรไกร
1.     ตัดกระดาษการ์ดหนาให้มีขนาดกว้างยาว 8 x 7 ซ.ม. 5 ชิ้น และ 15 x 7 ซ.ม.
2.     วาดและระบายสีกระดาษ 15 x 7 ซ.ม. ให้เป็นภาพแม่น้ำ
3.     กระดาษ 8 x 7 อีก 5 ชิ้น ให้วาดภาพผู้ชาย แกะ หมาป่า กะหล่ำปีและเรือ

เฉลย
รอบแรก    ผู้ชายนำแกะข้ามไปพร้อมกับตน ทิ้งแกะไว้
รอบที่สอง    ผู้ชายนำกะหล่ำปีไปพร้อมกับตน ทิ้งกะหล่ำปีไว้ และนำแกะกลับ
รอบที่สาม    ผู้ชายนำหมาป่าข้ามไปพร้อมกับตน และทิ้งหมาป่าไว้กับกะหล่ำปี
รอบที่สี่    ผู้ชายนำแกะข้ามไปพร้อมกับตน และสามารถเดินทางต่อไปได้
ด้วยวิธีการนี้ชายผู้นี้ใช้ความสามารถของตนช่วยทุกอย่างให้สามารถข้ามแม่น้ำไปพร้อมกับตน

ข้อคิดประจำสัปดาห์
ฉันจะใช้ความสามารถในการเข้าใจอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยผู้อื่น โดย...