foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

4. ความรอบคอบ
    เราได้สอนท่านมิให้กลัวคนที่ชักจูงมนุษย์ให้หลงผิดและคนที่หลอกมนุษย์ด้วยเจตนาร้าย โดยการให้แบบอย่างมากมายแก่ท่าน อย่างไรก็ตาม จงปฏิบัติตามบทเรียนเรื่องความรอบคอบจำนวนมากมายที่เรามอบให้ท่าน เมื่อจำเป็นต้องยืนหยัดด้วยความกล้าหาญและเผชิญหน้ากับอันตรายในรูปแบบใดก็ตาม จงต่อสู้อย่างแกล้วกล้า มิฉะนั้นก็หลีกไปให้ไกลจาการดิ้นรนอันไร้ประโยชน์ในกรณีที่ท่านสามารถเลี่ยงได้
    พึงจำไว้ว่า เมื่อเราทราบว่าชาวยิวกำลังหาวิธีฆ่าเรา ในขณะที่เวลาของเรายังมาไม่ถึง เราหลีกเลี่ยงการผ่านเส้นทางของพวกเขา อย่างที่มีเรื่องเล่าว่า “พระองค์ไม่ทรงประสงค์จะเสด็จไปทั่วแคว้นยูเดีย เพราะชาวยิวกำลังพยายามจะฆ่าพระองค์” (ยน 7:1) นอกจากนั้น เรายังไม่ไว้วางใจและปกป้องดูแลบรรดาศิษย์ของเรา ซึ่งยังไม่มั่นคงในความเชื่อ ดังนี้คือ “แต่พระเยซูเจ้าไม่วางพระทัยในคนเหล่านั้น” (ยน 2:24)
    ท่านรู้จักคำสอนของเราที่ว่า “ท่านจงฉลาดประดุจงู และซื่อประดุจนกพิราบ” (มธ 10:16) ดังนั้น จงเป็นคนซื่อดุจนกพิราบกับบุคคลเหล่านั้น ผู้ซึ่งกระทำความดีอันไม่มีอันตรายต่อท่านหรือผู้อื่น อีกอย่างหนึ่งคือ ถ้าท่านสันนิษฐานว่าคนบางคนอาจทำให้เกิดความเสียหาย จงอย่าไว้วางใจพวกเขา ให้คอยป้องกันตนเอง และมีความรอบคอบระวังระไวประดุจงู
    โชคไม่ดีที่คนผู้มุ่งร้ายมักชอบให้ศาสนบริกรของเราทุกคนเป็นเหมือนนกพิราบเพื่อที่จะโกงและใช้แผนการอันแยบยลกับพวกเขาตามความต้องการ ด้วยเหตุผลนี้ เมื่อถึงคราวที่ต้องพบกัน เราปรารถนาให้ศาสนบริกรของเราเป็นผู้มีความรอบคอบเหมือนงู รู้ทันกลอุบายที่ชั่วร้ายและมีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
    ตราบใดที่เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่น่าห่วง จงมองดูคนที่ท่านต้องเกี่ยวข้องด้วยให้ชัดเจน หากไม่มั่นใจว่าเขาเป็นคนดี จงอย่ามอบความไว้วางใจให้เขาเป็นผู้ชี้นำมโนธรรมของท่านหรือวิญญาณของคนอื่น ระวังการแสดงความตั้งใจดีและแผนการทั้งหลายเพื่อพระเจ้าของท่านแก่เขา เราปรารถนาให้ท่านมีความจริงใจแบบหนึ่งซึ่งเป็นความรอบคอบ ฉลาดและเข้าใจดี เพื่อว่าศัตรูของเราจะไม่สามารถเอาความจริงใจของท่านไปใช้ในทางผิดด้วยความมุ่งร้ายของพวกเขา