foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

6. การเทศน์ที่รอบรู้
    ในอีกทางหนึ่ง การที่เราชี้แนะเรื่องความเรียบง่ายนั้น มิได้หมายความว่าเราเห็นด้วยกับการละเลย พระสงฆ์ของเราจำนวนมากละเลยจนถึงขั้นเกือบจะไม่เตรียมบทเทศน์ของพวกเขาเรื่อยไป พวกเขาเทศน์อะไรก็ได้จากปากของพวกเขา และบำรุงเลี้ยงประชากรของเราด้วยความคิดเห็นที่โง่เง่าและถ้อยคำที่ไร้สาระ พึงจำไว้ว่าบรรดาผู้ที่ได้ฟังการเทศน์ของเราซึ่งไม่รู้ถึงที่มาของเรา ต่างรู้สึกสงสัยด้วยความประหลาดใจมากกว่า “คนนี้เอาปรีชาญาณและอำนาจทำอัศจรรย์มาจากที่ใด” (มธ 13:54)
    ถึงแม้ว่าการเทศน์ของท่านจะเรียบง่าย แต่ต้องรอบรู้ สมบูรณ์ เป็นความจริงและเกี่ยวกับจิต ดังนั้น จงไตร่ตรองถ้อยคำของท่านก่อนการเทศน์ พร้อมกับหาเหตุผลที่น่าเชื่อถือมากที่สุด และหาข้อสรุปที่เหมาะสมที่สุด เพื่อเร้าความรู้สึกของผู้ฟังของท่าน ทนายความไม่เคยพูดไร้สาระเมื่อเขาต้องจัดการคดีที่สำคัญที่สุด แต่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและความรู้อย่างมาก แล้วท่านไม่สมควรกระทำแบบเดียวกันนี้หรือ ในเมื่อเรื่องที่ท่านต้องจัดการนั้นมีความสำคัญมหาศาล อย่างเช่นเรื่องการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น ซึ่งเราได้ใช้การหลั่งโลหิตทั้งหมดของเรา?
    อย่าเข้าใจเอาเองว่าท่านไม่ต้องเตรียมการเทศน์เพราะท่านมีความชำนาญในการเทศน์แล้ว ถ้าท่านประเมินการเทศน์ของท่านอย่างจริงใจ ท่านจะพบความจริงว่าถ้าท่านไม่ได้ศึกษาและไตร่ตรองบทเทศน์ของท่านก่อน  ท่านจะไม่สะดวกพูดคุยในเรื่องต่างๆ ที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง บทเทศน์ของท่านจะเต็มไปด้วยการพูดที่ไร้ประโยชน์ ความคิดเห็นที่ไม่มีความหมาย พร้อมกับคำบอกกล่าวที่ไม่แม่นยำและผิดพลาด ศาสนบริกรของเราเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในชนบทที่ซึ่งประชาชนไม่ค่อยได้รับการศึกษา ก็ได้ทำให้คำสอนของเราเกิดความเสียหายด้วยนิสัยที่ไม่ดีของพวกเขา พวกเขาไม่ตระหนักหรือว่าเรากำลังฟังพวกเขาอยู่ และในที่สุด เราจะขอคำชี้แจงในเรื่องคำสอนของเรา ซึ่งพวกเขาใช้ไปอย่างเปล่าประโยชน์ และแม้แต่สิ่งที่น่าหัวเราะที่ออกมาจากปากของพวกเขา เพราะความไม่สนใจและความไม่ไตร่ตรองในการเตรียมบทเทศน์ของพวกเขา?