foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

14. ความชำนาญในความรู้ฝ่ายจิตที่เป็นระบบ
    ท่านต้องมีความรู้ที่สมบูรณ์ในเรื่องของชีวิตฝ่ายจิต เพื่อที่จะพัฒนามนุษย์ที่มีใจศรัทธาไม่ว่าจะอยู่สภาพการณ์และเงื่อนไขใดๆ มิฉะนั้นแล้ว แทนที่ท่านจะสามารถส่งเสริมและแนะนำบรรดาผู้ศรัทธา ท่านจะกลายเป็นสิ่งถ่วงความเจริญและบางทีเป็นสาเหตุแห่งความพินาศสำหรับพวกเขา ด้วยเหตุผลนี้ ท่านควรจะพินิจพิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องชีวิตฝ่ายจิต โดยเฉพาะบรรดานักบุญผู้ซึ่งรวมความรู้เข้ากับประสบการณ์ฝ่ายจิตที่น่าทึ่ง จงเชื่อมโยงการพินิจพิจารณาของท่านกับการภาวนา และแสวงหาคำแนะนำจากผู้แนะนำวิญญาณที่มีประสบการณ์มาก การแนะนำมนุษย์สู่ความสมบูรณ์เป็นรูปแบบงานแพร่ธรรมอันเป็นที่ต้องการที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน การแนะนำนี้ก็เป็นที่น่าพอใจของเราอย่างยิ่ง
    ถ้าท่านทำงานในส่วนที่ท่านรับผิดชอบ เราจะมอบความช่วยเหลือ สิ่งปลอบใจ และหรรษทานของเราแก่ท่าน ท่านจะได้เห็นสิ่งที่น่าพิศวงจากหรรษทานของเรา ซึ่งกำลังทำงานในมนุษย์เหล่านั้นที่ได้รับพรบางคน เราให้มนุษย์ที่ศักดิ์สิทธิ์แก่พระศาสนจักรของเราเสมอ โดยบางคนเป็นที่รู้จักทั่วไป ส่วนบางคนเป็นที่รู้จักเฉพาะเรา ศาสนบริกรของเราควรมีคุณวุฒิที่จะแนะนำมนุษย์ทั้งหลายที่ได้รับพรให้สามารถอยู่ในหนทางประเสริฐสำหรับจิต เคราะห์ร้ายที่พระสงฆ์ของเราจำนวนมากไม่รู้เรื่องราวฝ่ายจิตอย่างน่าสังเกต ยิ่งกว่านั้น พวกเขายังจองหอง และดูถูกว่าหรรษทานพิเศษของเราเป็นสิ่งลวงในทางจิต ท่านควรทราบว่าเรามั่นคง และเมื่อเป็นเช่นนั้น เราจึงยังคงมอบหรรษทานเดียวกันกับที่เคยมอบในอดีตให้ในปัจจุบันตามมาตรการแห่งปรีชาญาณของเรา
    พรในเรื่องการไตร่ตรองรวมทั้งหรรษทานทุกประการที่เกี่ยวข้องกับจิต ไม่ได้เป็นสิ่งที่เรามอบให้เฉพาะในสมัยก่อนเท่านั้น แต่สำหรับทุกสมัยภายในพระศาสนจักรของเรา บรรดามนุษย์ผู้มีบุญเหล่านั้น ซึ่งได้รับพรนี้ ควรจะพบมัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญภายในศาสน-บริกรของเรา เพื่อนำทางพวกเขาในการเดินทางฝ่ายจิตที่ดีเป็นพิเศษนั้น
    ดังนั้น จงพยายามสุดความสามารถที่จะกระทำให้ตัวท่านมีคุณภาพในการแนะนำฝ่ายจิต โดยเฉพาะสำหรับมนุษย์ผู้มีบุญเหล่านั้น เพื่อว่าเราจะพอใจมอบพวกเขาไว้กับท่าน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มอบผู้ใดเลยในพวกเขาไว้กับท่าน อย่าคิดว่าการศึกษาของท่านไร้ประโยชน์ จริงๆ แล้ว การศึกษาเช่นนั้นจะทำให้ท่านเข้าใจความคิดของท่านและมีความรู้เกี่ยวกับเราลึกซึ้งมากขึ้น และยิ่งรู้จักเราดีขึ้น ท่านจะรักเรามากขึ้น