แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

67873843 1335085313313775 1041113374064115712 n

บัญญัติ 10 ประการ เพื่อการมีสันติภาพในครอบครัว
1. จงซื่อสัตย์ต่อพระวาจาพระเจ้า รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง
2. จงรักและไว้ใจตนเองและครอบครัวของตน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมแห่งความรักและสันติภาพขึ้นรอบๆ ตนเอง
3. จงให้เวลาเล่นกับลูกๆ และแบ่งปันช่วงเวลาที่แสนวิเศษกับครอบครัว เพราะเด็กๆเรียนรู้ได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานและเป็นกันเอง

4. อบรมสั่งสอนลูกๆ ด้วยการสนทนา ความรักใคร่ และการสนับสนุน จงระวังว่า การตีเพื่อสอน จะเป็นการสอนให้ตีกัน
5. ร่วมในชีวิตครอบครัวของตน หลีกเลี่ยงกลุ่มที่อันตราย และนันทนาการที่กระตุ้นความรุนแรง
6. พยายามแก้ปัญหาของตนเองอย่างใจเย็น และจงเรียนรู้จากเรื่องที่ยากลำบาก พยายามมองในด้านดีเสมอ
7. แบ่งปันความรู้สึกของตนอย่างจริงใจ พูดสิ่งที่ตนคิดและจงตั้งใจฟังสิ่งที่คนอื่นพูด
8. เคารพผู้ที่คิดต่างไปจากตน เพราะความแตกต่างคือความมั่งคั่ง
9. สอนด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดี เพราะวาจาและกิจการของเราจะเป็นการยืนยันอย่างดีที่สุดว่าเราเป็นคนอย่างไร
10. ขอโทษเมื่อทำให้ผู้ใดขุ่นเคืองใจ และให้อภัยอย่างจริงใจ เมื่อรู้สึกว่าผู้นั้น ทำให้เราขุ่นเคืองใจ การให้อภัยเป็นการแสดงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดออกมา ที่เราจะแสดงออกได้

"พ่อพบเอกสารเรื่อง 'ครอบครัว' ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ ไม่ทราบว่าใครแปล แต่ขอแชร์ครับ อยากให้ครอบครัวของท่านมีสันติสุข"
ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์
5 สิงหาคม ค.ศ. 2019