แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

โลกทั้งใบไม่เพียงพอ...กับคนโลภเพียงคนเดียว


thinkingก่อนจะตัดสินใจซื้อหรือครอบครองสิ่งใด ลองถามตัวเองซ้ำๆ ว่าเป็นสิ่งที่ “จำเป็น” หรือเป็นแค่ “ความอยากได้ อยากมี”
เคยสังเกตตัวเองหรือไม่ว่า ความอยากได้ อยากมี สิ้นสุดที่ตรงไหน

บางคนมีกำลังพอก็สามารถซื้อหาในสิ่งที่ปรารถนาได้ตลอดเวลา หยุดคิดและถามตัวเองดูว่า สิ่งที่ปรารถนานั้นมาจาก “ความต้องการ” หรือ “ความอยาก” ที่เป็นอารมณ์แค่ชั่วขณะ

ลองชั่งใจดูระหว่าง “ความต้องการ” และ “ความอยาก” ว่าสิ่งใดที่เหมาะสมและสำคัญต่อชีวิต และหากใช้คำว่า “พอเพียง” เข้ามาช่วยเบรกความคิดได้ ชีวิตอาจจะง่ายกว่านี้อีกเยอะ
ลองค้นหาคำว่า “พอเพียง” ในใจตัวเองให้พบ แล้วเมื่อนั้นโลกทั้งใบก็เพียงพอได้สำหรับใครอีกหลายคน

Learn the difference between want and need

ตรวจสอบความรู้สึกของตัวเองอยู่เสมอ หลายครั้ง... เมื่ออยากได้สิ่งของบางสิ่ง มันก็เกิดความรู้สึกแบบ “ฉันต้องมีสิ่งนี้ให้ได้” แต่พอได้สิ่งนั้นมาจริงๆ กลับรู้สึกว่าก็ยังอยากได้สิ่งอื่นๆ อีก

บางครั้งคนเราก็แยกแยะไม่ออกระหว่าง “ความต้องการ” กับ “ความอยาก” ความต้องการคือ สิ่งที่เราจำเป็นต้องมี เช่น ปัจจัย 4 ที่เราใช้เพื่อการดำรงชีวิต แต่ความอยากนั้นไม่ใช่ มันอาจเป็นสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องมีก็ได้

คุณค่าที่แท้จริงของชีวิตจึงไม่ใช่ “ปริมาณ” หรือ “มูลค่า” ของสิ่งที่เรามีอยู่ หากแต่มันคือ “คุณค่า” ที่เราควรใช้เป็นมาตรฐานชี้วัด มีรถราคาแพงหลายคันแต่เราก็ขับขี่ได้ครั้งละคันเท่านั้น มีนาฬิกาเรือนละหลายล้าน ใช่ว่าจะทำให้เป็นคนตรงต่อเวลา มีกีตาร์ตัวละห้าหกแสนบาท ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เพลงเพราะขึ้น มือถือเครื่องละห้าหมื่น ช่วยทำให้เราเข้าใจกันเวลาพูดคุยหรือไม่


ก่อนจะตัดสินใจซื้อหรือครอบครองสิ่งใด ลองถามตัวเองซ้ำๆ ว่า เป็นสิ่งที่ “จำเป็น” หรือแค่ “ความอยากได้อยากมี” ไม่เช่นนั้นคงเห็นด้วยกับคำๆ นี้ “โลกทั้งใบไม่เพียงพอกับคนโลภเพียงคนเดียว”

 

ที่มา CAT MAGAZINE, OCTOBER-DECEMBER 2011