แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

    ชายคนหนึ่งไปเยี่ยมอาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ และบอกท่านว่า “อาจารย์ครับ ผมมีความรู้สึกที่ไม่ดีเลย ผมมีนิสัยที่ไม่ดี และไม่มีใครสามารถช่วยให้ผมเป็นอิสระจากนิสัยที่ไม่ดีของผม” อาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้พูดอะไร ท่านกอดเสาที่อยู่ใกล้ๆ ตัวท่าน พร้อมทั้งตะโกนว่า “ช่วยฉันด้วย นำฉันออกไปจากเสานี้”

ชายคนนั้นกล่าวกับอาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ว่า “ท่านร้องตะโกนทำไม เป็นท่านเองที่กอดต้นเสาต้นนั้น ท่านเพียงแค่ปล่อยมือท่านก็เป็นอิสระแล้ว” อาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์กล่าวกับชายคนนั้นว่า “แล้วคุณบ่นถึงนิสัยที่ไม่ดีของคุณทำไม ถ้าคุณพยายามแก้ไขหรือปล่อยชีวิตของคุณจากนิสัยที่ไม่ดี อย่ายึดมันไว้กับตัวคุณ คุณก็จะเป็นอิสระจากนิสัยที่ไม่ดีเช่นกัน”

ชวนคิดสะกิดใจ
    ไม่มีใครหรือข้อคิดที่ดีใดๆ ที่จะแก้ไขข้อบกพร่องและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ ถ้าใจของเราไม่พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตนเอง