แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

    ชายผู้ร่ำรวยคนหนึ่งมีลูกชายที่น่ารัก 3 คน เนื่องจากเขามีอายุมากแล้ว จึงอยากจะแต่งตั้งลูกชายคนหนึ่งของเขาให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งเขากำหนดคุณสมบัติไว้ว่าลูกชายของเขาคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ฉลาดที่สุด และรักเขามากที่สุดด้วย เมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงเรียกลูกชายทั้งสามมาพบ และสั่งให้ทั้งสามออกไปหาความรู้เป็นระยะเวลา 1 ปี และให้ใช้ความรู้นั้นสร้างสรรค์สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าลูกของเขารักเขามากที่สุด

    ลูกทั้งสามได้ออกไปแสวงหาความรู้ในที่ต่างกัน ลูกชายคนแรกมีความรู้มากจนสามารถสร้างกล้องที่สามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ลูกชายคนที่สองก็เก่งไม่แพ้กัน เขาสร้างพรมซึ่งสามารถไปทุกแห่งในโลกภายใน 1 นาที ส่วนน้องชายคนสุดท้องไปเรียนการแพทย์และสามารถคิดค้นยาที่รักษาโรคได้ทุกชนิด
    เมื่อหนึ่งปีผ่านไปลูกชายทั้งสามได้มารวมตัวกันเพื่อเดินทางกลับไปหาพ่อของเขา ลูกชายคนโตส่องกล้องของเขาและพบว่า พ่อของเขากำลังป่วยหนักและอาจจะเสียชีวิตได้ ลูกชายคนที่สองจึงกางพรมออกและพาทุกคนไปหาพ่อ ทันทีลูกชายคนที่สามได้ป้อนยาของเขาให้พ่อทาน เมื่อพ่อรับประทานจึงหายป่วยและต้อนรับลูกทั้งสามด้วยความยินดี
    คุณคิดว่าลูกคนไหนรักบิดามากที่สุด

ชวนคิดสะกิดใจ
    ลูกทั้งสามรักบิดามากที่สุดในแบบที่เขาเป็น บางคนอาจจะคิดว่าลูกคนสุดท้องรักบิดามากที่สุด เพราะเป็นคนรักษาบิดาให้หาย แต่ถ้าคิดดูดีๆ ถ้าพี่ชายคนโตไม่ส่องกล้องของเขา ลูกคนสุดท้องก็จะไม่รู้ว่าบิดาป่วยหนัก และถ้าไม่มีพรมของลูกชายคนรอง แม้เขาจะมียาที่ดีแค่ไหน ก็คงกลับไปรักษาบิดาไม่ทัน จึงเห็นได้ว่าเพราะทุกคนช่วยกัน และรักตามความสามารถที่ตนมี บิดาจึงรอดพ้นจากความตาย และมีสุขภาพที่ดีดังเดิม