แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

    ครั้งหนึ่งมีพระราชาองค์หนึ่งทรงรักหญิงสาวผู้ยากจน ในตอนแรกพระองค์ทรงวางแผนที่จะนำหญิงสาวที่พระองค์ทรงรักเข้ามาอยู่ในพระราชวัง และอภิเษกสมรสกับเธอ แต่เมื่อพระองค์ทรงคิดทบทวนตามสภาพความเป็นจริง พระองค์ทรงคิดว่าแผนการที่พระองค์ทรงคิดคงจะไม่ประสบความสำเร็จ

เนื่องจากพระองค์กับหญิงคนรักมีพื้นฐานชีวิตที่แตกต่างกันมาก เธอคงปรับตัวกับชีวิตในวังได้ยาก บรรดาข้าราชการและประชาชนอาจจะไม่ยอมรับเธอ พี่น้องของพระองค์อาจจะดูถูกเหยียดหยามเธอ แทนที่จะทำให้เธอมีความสุขกลับจะทำให้เธอมีความทุกข์และขมขื่นใจ
    หลังจากไตร่ตรองเป็นเวลานาน ที่สุดพระองค์ก็ตัดสินใจที่จะสละราชบัลลังก์ และไปดำเนินชีวิตสามัญชนเช่นเดียวกับเธอ เพื่อเป็นการบอกกับเธอด้วยชีวิตของพระองค์ว่า พระองค์ทรงรักเธอมากเพียงใด

ชวนคิดสะกิดใจ
    เรารักกันอย่างไร ฉันรักเธอเพื่อฉันจะได้มีความสุข หรือ ฉันรักเธอเพื่อเธอจะได้มีความสุข หรือฉันรักเธอเพื่อเราจะได้มีความสุข