แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

    ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง คุณหมอทีโอดอร์ สตีเวนสัน วัย 41 ปี เป็นคุณหมอคริสตชนประจำอยู่ที่ค่ายทหารในเมืองมะนิลา ทหารญี่ปุ่นได้ยึดค่ายทหารแห่งนี้ และจับท่านขังคุก ท่านประสบกับความยากลำบาก และความทุกข์ทรมานจากการกระทำและการสั่งการของนายทหารญี่ปุ่นคนหนึ่ง

    หลังจากนั้นไม่นาน นายพลแม็ก อาร์เธอร์ ได้นำกำลังทหารเข้ายึดค่ายทหารแห่งนั้นคืน และได้ปล่อยคุณหมอสตีเวนสันให้เป็นอิสระ ท่านจึงกลับมาทำหน้าที่รักษาคนไข้อีกครั้ง และคนไข้คนแรกของท่านก็คือ นายทหารญี่ปุ่นคนที่จับท่านขังคุก ซึ่งอยู่ในอันตรายซึ่งอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ และต้องการการผ่าตัดกระสุนที่ฝังในอวัยวะสำคัญของเขาอย่างเร่งด่วน คุณหมอยังจำได้ถึงความเลวร้ายที่นายทหารญี่ปุ่นคนนั้นกระทำกับท่านได้ดี แต่ท่านก็ผ่าตัดเขาสุดความสามารถ จนเขาพ้นจากขีดอันตราย

ชวนคิดสะกิดใจ
“ท่านทั้งหลายได้ยินคำกล่าวว่า จงรักเพื่อนบ้าน จงเกลียดศัตรู  แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน เพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์ พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม” (มธ 5:43-45)