แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

    ในดินแดนที่อยู่ห่างไกล ชาวเมืองกำลังวิตกกังวล เนื่องจากฝนไม่ตกมาเป็นเวลานานแล้ว พืชผลที่เขาปลูกเหี่ยวแห้ง และกำลังจะตาย เนื่องจากขาดน้ำ ชาวเมืองมีความเชื่อมั่นคงต่อพระเจ้า ดังนั้นพวกเขาจึงสวดภาวนาขอพระเจ้าให้ประทานฝนให้กับพวกเขา

    หลังจากสวดภาวนาได้ไม่กี่วัน ชาวเมืองเห็นฟ้าเปิดออกและทูตสวรรค์ของพระเจ้าลงมาหาเขาพร้อมด้วยถังน้ำมากมายในมือ
    “ต้องมีการเข้าใจผิดอย่างแน่นอน” ชาวเมืองกล่าวกับทูตสวรรค์ “เราสวดขอฝนไม่ได้สวดขอถังน้ำจากพระเจ้า”
    “ไม่มีการเข้าใจผิดหรอก” ทูตสวรรค์ตอบ “พระเจ้าทรงฟังคำภาวนาของพวกท่าน และพระองค์ทรงพอพระทัยที่พวกท่านมีความเชื่อต่อพระองค์”
    “แล้วพระองค์ประทานถังน้ำให้พวกเราทำไม ในขณะที่เราต้องการน้ำฝน” ชาวเมืองแย้ง
    “เอาละ ฉันจะอธิบายให้พวกท่านฟัง พระเจ้าทรงรักพวกท่านมาก แต่พระองค์ไม่อยากทำให้ท่านเสียนิสัย ดังนั้นแทนที่พระองค์จะทรงให้ฝนตก พระองค์กลับประทานถังน้ำเหล่านี้ให้แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้ใช้มันตักน้ำจากแม่น้ำใกล้เมืองของท่านมารดพืชผลของท่านด้วยตัวของท่านเอง”

ชวนคิดสะกิดใจ
พ่อแม่ที่ดีจะไม่ตามใจลูกทุกอย่าง แต่เมื่อจะให้อะไรแก่ลูกก็จะถือโอกาสสอนลูกด้วย พระเจ้าก็เช่นเดียวกัน พระองค์ทรงเป็นพระบิดาที่ดี ดังนั้นทุกครั้งที่เราสวดภาวนาวอนขอพระองค์ ขอให้เรามั่นใจว่าพระองค์จะประทานสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเสมอ แม้สิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวัง แต่มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสมหวังอย่างแน่นอน