แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

    ชายผู้ร่ำรวยพบว่าเขากำลังยืนอยู่บนชายฝั่งทะเลแห่งชีวิต ฝั่งตรงข้ามเป็นสวรรค์ ทูตสวรรค์แจ้งให้เขาทราบว่า เพื่อที่จะบรรลุถึงเมืองสวรรค์ เขาต้องใช้แพเล็กๆ ข้ามทะเลไปยังฝั่งตรงข้าม

    เมื่อทูตสวรรค์มอบแพให้กับเขาแล้ว เขาเริ่มบรรทุกทรัพย์สมบัติมากมายของเขาลงบนแพ มันมีมากจนแพเกือบจะรับน้ำหนักไม่ไหว เมื่อเห็นดังนี้ทูตสวรรค์ได้เตือนเขา “แพอันนี้เล็กและไม่แข็งแรงนัก ถ้าท่านบรรทุกของหนักเกินไป แพอาจจะล่ม และท่านจะไปไม่ถึงฝั่งตรงข้ามตามที่ตั้งใจไว้นะ”
    แต่ชายผู้ร่ำรวยไม่ฟังทูตสวรรค์ เขายังคงบรรทุกทรัพย์สมบัติมากมายของเขาลงบนแพ อันได้แก่ หีบทองคำ กระสอบใส่เงินและเพชรพลอย เครื่องลายคราม ภาพวาด เสื้อผ้า หีบบรรจุอาหาร
    เมื่อเขาบรรทุกทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ชายผู้ร่ำรวยขึ้นบนแพและเริ่มเดินทางข้ามทะเล แต่อนิจจาเมื่อเขาออกเดินทางไปได้เพียงเล็กน้อย เมื่อคลื่นลูกแรกซัดมายังแพ แพนั้นก็ล่มทันที ชายผู้ร่ำรวยตกน้ำและจมน้ำตายในที่สุด

ชวนคิดสะกิดใจ 
ความโลภเป็นพยศชั่วที่เหนี่ยวรั้งวิญญาณของเรา มันทำให้เราเห็นทุกอย่างที่เป็นวัตถุ ข้าวของเงินทองในโลกนี้มีความสำคัญ ยึดติด แสวงหามันจนเกินพอ  จนเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุถึงชีวิตนิรันดรในเมืองสวรรค์และการมีสันติสุขในชีวิตบนโลกนี้