แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Dr. Madison Sarratt สอนคณิตศาสตร์ที่ Vanderbilt University
ก่อนให้นักศึกษาสอบ ท่านจะเตือนนักศึกษาว่า
วันนี้อาจารย์จะให้พวกเธอสอบ 2 วิชา นั่นคือ
วิชาตรีโกน Trigonometry และวิชาความซื่อสัตย์ Honesty
อาจารย์หวังว่าพวกเธอจะสอบผ่านทั้งสองวิชา
เพื่อให้ทั้งอาจารย์และพระเจ้าได้ภูมิใจ
ถ้าเธอสอบตก ก็จงตกวิชาตรีโกน

มีคนดีๆมากมายในโลกนี้ที่สอบตกวิชาตรีโกน
แต่มีคนไม่มากนักในโลกนี้ซึ่งไม่สามารถสอบผ่านวิชาความซื่อสัตย์
เราต้องชดใช้หนี้ของเราที่ติดค้างพระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์
ทุกวันนี้เราพูดถึงความซื่อสัตย์กับความคดโกง การคอรรัปชั่นต่างๆกัน
แต่มักพูดถึงคนอื่นๆ เราไม่ค่อยพูดถึงตัวเราเอง
เราต้องสอบทั้งวิชาทางโลกและวิชาทางธรรม
ระวังอย่าลอกข้อสอบกัน
ถ้าจะตกก็ให้ตกวิชาทางโลก
ทางที่ดี สอบผ่านทั้งสองเลย