แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความจำเป็นที่จะร่วมมือกับพระหรรษทานของพระเจ้า


“พระเจ้าสร้างเราโดยไม่มีเราได้   แต่พระเจ้าไม่สามารถช่วยเราได้โดยไม่มีเรา “


รับไบชราเกษียณคนหนึ่ง และขณะที่ไม่สบายสวดถึงพระเจ้าว่า : พระเจ้า โปรดให้ข้าพระองค์ถูกล๊อตเตอรี่ด้วยเถิดพระเจ้าข้า”  เขาพร่ำสวดขอสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า เดือนแล้วเดือนเล่า  ครบสองปีเขาเริ่มโกรธและร้องอีกว่า “โอ พระเป็นเจ้า  ให้ข้าพเจ้าได้พักผ่อนด้วยเถิด ให้ข้าพระองค์ถูกล๊อตเตอรี่ด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้า”

พระเจ้าตอบว่า : เจ้าอยากหยุดพัก ก้อไปสิ  ไปซื้อล๊อตเตอรีสักใบสิ ไป!”