แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เสียงอะไร
1144886919เย็นวันหนึ่งในฤดูร้อน ขณะที่ซิสเตอร์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านหนึ่งคุกเข่าสวดภาวนาอยู่ในวัดที่เต็มไปด้วยสัตบุรุษที่กำลังสวดสายประคำ หูของท่านได้ยินเสียงหนึ่งมากระซิบว่า “เธอคิดว่าสัตบุรุษเหล่านี้กำลังสวดภาวนาอย่างแท้จริงหรือ”
ซิสเตอร์ตกใจพลางคิดว่า นี่คงเป็นเสียงของอารักขเทวดาอย่างแน่นอน “เป็นท่านหรือ อารักขเทวดา ท่านต้องการบอกอะไร”  ซิสเตอร์ถามตอบ
“จงฟังให้ดีนะ…. เราจะได้ยินเฉพาะเสียงของผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการสวดภาวนาเท่านั้น”

อีกชั่วขณะหนึ่ง ก็มีเสียงสั่นเทาของหญิงชราคนหนึ่งดังขึ้น “สันตะมารีอามารดาพระเจ้า…..”    ซิสเตอร์จำได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของหญิงม่ายคนหนึ่งในหมู่บ้าน
มีเฉพาะเสียงของหญิงชราคนนี้เท่านั้นที่เทวดารับฟังได้กระนั้นหรือ แล้วเสียงของคนอื่นๆเป็นเสียงอะไรกันแน่
“ต่อไปนี้ท่านจะได้รับฟังเสียงที่ท่านสงสัยอยู่” เทวดากล่าว
และทันใดนั้น ซิสเตอร์ก็ได้ยินเสียงพึมพำ และเสียงตะโกนเอ็ดอึงไปหมด มีคำพูดทุกชนิด ตั้งแต่เรื่องอาหารการกิน เรื่องกีฬา เรื่องการท่องเที่ยว เรื่องแฟชั่น เรื่องเงินทอง การวิพากษ์วิจารณ์ การด่าว่าร้ายกัน …..ฯลฯ
ขณะที่กำลังฟังเสียงอึกทึกอยู่นั้น ซิสเตอร์คนดีของเราก็ตื่นขึ้นและได้ยินเสียงของสัตบุรุษสวดว่า “วันทามารีย์….”
เมื่อรู้ตัวเช่นนั้น ซิสเตอร์จึงได้ทำกิจใช้โทษบาปสำหรับการนอนหลับในวัด และจดจำเรื่องความฝันนี้ไว้เพื่อเล่าให้เด็กๆฟังในการเรียนคำสอน