แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

distress

สดด. 25:16 ​โปรด​ผิน​พระ​พักตร์​มา​ทาง​ข้าพ​เจ้า​และ​ทรง​พระ​กรุณา​ต่อ​ข้าพ​เจ้า​เถิด เพราะ​ข้าพ​เจ้า​อยู่​อย่าง​โดดเดี่ยว​และ​เป็นทุกข์ 

สดด. 25:17 ​โปรด​ทรง​บรรเทา​ความ​ทุกข์​ใน​ใจ​ข้าพ​เจ้า​ให้​ผ่อนคลาย โปรด​ทรง​นำ​ข้าพ​เจ้า​ออก​มา​ให้​พ้น​จาก​ความ​ยาก​ลำบาก 

สดด. 25:18 ​โปรด​ทอด​พระ​เนตร​ความ​ทุกข์ร้อน​และ​ความ​เจ็บปวด​ของ​ข้าพ​เจ้า และ​ทรง​ลบล้าง​บาป​ทั้งปวง​ของ​ข้าพ​เจ้า​ให้​สิ้น​ไป