แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทุกๆ คนล้วนแสวงหาความสุข และอยากจะพบความสุข จะมีสักกี่คนที่พบความสุขแท้ วงล้อ ความสุขแท้จากพระคัมภีร์ เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะทำให้ท่านค้นพบความสุขแท้ ท่านจะได้รับข้อความดีๆ ที่ให้คำแนะนำ และจะพบกับพระวาจาของพระเจ้าจากพระคัมภีร์เล่มต่างๆ ที่จะให้คำแนะนำ เป็นกำลังใจ และเป็นแนวทางที่จะทำให้ท่านค้นพบวิธีที่จะสร้างความสุขแท้จริง

  • เมื่อท่านอ่านแล้วอย่าลืมที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตนะครับ แล้วท่านจะพบความสุขแน่นอน

 

ความสุขแท้จากพระคัมภีร์