foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

การปฏิบัติตนต่อมิตรสหายและครอบครัว
    18อย่านำเพื่อนไปแลกกับเงิน
    อย่านำพี่น้องแท้ๆไปแลกกับทองคำจากเมืองโอฟีร์
    19อย่าเสียโอกาสที่จะมีภรรยาดีและเฉลียวฉลาดc
    เพราะความมีเสน่ห์ของนางมีค่ามากกว่าทองคำ
    20อย่าทำร้ายผู้รับใช้ที่ทำงานอย่างซื่อสัตย์
    และลูกจ้างที่รับใช้ท่านเต็มกำลัง
    21จงรักผู้รับใช้ของท่านสุดจิตสุดใจd
    อย่ารังเกียจที่จะให้อิสระแก่เขา
    22ถ้าท่านมีสัตว์เลี้ยง จงเลี้ยงดูให้ดี
    ถ้าสัตว์เหล่านี้มีประโยชน์ ก็จงเก็บไว้
    23ถ้าท่านมีบุตร ก็จงอบรมสั่งสอนเขาให้ดี
    จงสอนให้เขาอ่อนน้อมเชื่อฟังeตั้งแต่วัยเยาว์
    24ถ้าท่านมีบุตรหญิง จงดูแลร่างกายของเขา
    แต่อย่าตามใจจนเขาลืมตัว
    25จงจัดให้บุตรหญิงได้แต่งงาน ท่านก็ทำงานใหญ่สำเร็จแล้ว
    แต่จงยกเขาให้แก่ชายที่มีปรีชา
    26ถ้าท่านมีภรรยาที่ถูกใจ ก็อย่าขับไล่นาง
    แต่ถ้าท่านไม่ชอบ ก็อย่าไว้ใจนาง
    27จงนับถือบิดาสุดจิตสุดใจ
    จงอย่าลืมว่ามารดาให้กำเนิดท่านด้วยความเจ็บปวด
    28จงระลึกว่าท่านทั้งสองเป็นผู้ให้กำเนิด
    จะมีสิ่งใดมาตอบแทนบุญคุณนี้ได้f