ปรีชาญาณแท้และไม่แท้

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ปรีชาญาณแท้และไม่แท้
    16ก่อนจะทำงานใด ควรพูดจากันg
    ก่อนจะทำสิ่งใด ควรคิดให้ดี
    17ความคิดมีรากอยู่ในใจ
    และแตกแขนงออกเป็นสี่แขนงh
    18คือความดีและความชั่ว ชีวิตและความตาย
    แต่ลิ้นเป็นนายปกครองทั้งสี่สิ่งนี้อยู่ตลอดเวลา
    19บางคนเชี่ยวชาญในการสอนผู้อื่น
    แต่ไม่เป็นประโยชน์สำหรับตนเอง
    20บางคนพูดเก่ง แต่เป็นที่รังเกียจของผู้อื่น
    เขาจะต้องตายเพราะไม่มีอาหารกินi
    21องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงให้เขาเป็นที่โปรดปราน
    เพราะเขาไม่มีปรีชาญาณเลย
    22บางคนมีปรีชาสำหรับตนเอง
    คำพูดที่แสดงปรีชาญาณของเขาบังเกิดผลถาวรj
    23บุรุษผู้มีปรีชาย่อมสั่งสอนประชากรของตน
    ความรู้ของเขาบังเกิดผลถาวรk
    24บุรุษผู้มีปรีชาจะได้รับพรอย่างเต็มเปี่ยม
    ทุกคนที่เห็นเขาย่อมกล่าวว่าเขามีความสุข
    25ชีวิตของมนุษย์มีจำนวนวันจำกัดอยู่
    แต่จำนวนวันของอิสราเอลนับไม่ถ้วน
    26ผู้มีปรีชาจะได้รับความไว้วางใจในหมู่ประชากรของตน
    นามของเขาจะดำรงอยู่ตลอดไป