ประกาศกเอลียาห์

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ประกาศกเอลียาห์
48.    1ต่อจากนั้นก็มีเรื่องราวของประกาศกเอลียาห์ซึ่งเป็นเหมือนไฟ
    วาจาของเขาเผาผลาญเหมือนคบไฟ
    2เขาทำให้เกิดขาดแคลนอาหารในหมู่ประชากร
    ความกระตือรือร้นของเขาทำให้ประชากรลดจำนวนลง
    3เขาปิดท้องฟ้าตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า
    ทำให้ไฟลงมาจากท้องฟ้าถึงสามครั้ง
    4ข้าแต่เอลียาห์ ท่านช่างมีชื่อเสียงรุ่งเรืองเพราะการอัศจรรย์ที่ได้กระทำ
    ใครบ้างจะอวดตัวได้ว่าตนเท่าเทียมกับท่าน
    5ท่านปลุกผู้ตายคนหนึ่งให้กลับคืนชีพ
    และพ้นจากแดนมรณะตามพระบัญชาของพระผู้สูงสุด
    6ท่านผลักกษัตริย์หลายพระองค์ให้พินาศ
    และผลักบรรดาผู้ทรงเกียรติลงจากที่นอน
    7ท่านได้ยินพระวาจาติเตียนaที่ภูเขาซีนาย
    ได้ยินพระวินิจฉัยลงโทษบนภูเขาโฮเรบ
    8ท่านเจิมกษัตริย์หลายพระองค์ให้ลงโทษผู้กระทำผิด
    และเจิมบรรดาประกาศกให้สืบตำแหน่งต่อจากท่าน
    9ท่านถูกยกขึ้นไปในพายุหมุนที่เป็นไฟ
    บนรถเทียมม้าเพลิง
    10ท่านถูกกำหนดไว้ให้มาตำหนิประชากรในอนาคต
    เพื่อจะได้ระงับพระพิโรธก่อนที่จะลุกเป็นไฟ
    เพื่อนำจิตใจของบิดามาคืนดีกับบุตร
    และแต่งตั้งบรรดาเผ่าของยาโคบขึ้นใหม่
    11บรรดาผู้ที่เคยเห็นท่านย่อมเป็นสุข เขาตายในความรัก
    เพราะเขาทั้งหลายจะได้มีชีวิตอย่างแน่นอนอีกด้วยb