แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

 

28 กรกฏาคม

 

“พระจิตเจ้าประทานถ้อยคำที่รอบรู้” (1 คร 12 : 7)

St.Joseph July 28

พระเจ้าทรงมีพระทัยที่จะก่อตั้งสวนแห่งชัยชนะ

 

บทไตร่ตรอง

พระศาสนจักรได้รับการเรียกเพื่อที่จะเป็น “สวนแห่งชัยชนะ” สำหรับพระวาจาของพระเจ้า พวกเราบางคนก็เป็นต้นมะเขือเทศ  บ้างก็เป็นต้นแครอท บ้างก็เป็นต้นถั่ว หรือบางคนก็เป็นต้นไม้ที่ออกดอกสวยงาม พวกเราทุกคนต่างได้รับการเรียกจากพระเจ้าให้ดูแลเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และทำให้โลกนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยความบริบูรณ์และความงดงามของพระเจ้า

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยเราให้เปิดใจให้กว้างเพื่อรองรับเมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจาของพระเจ้าด้วยเทอญ

                        

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 28 July book