แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

27 กรกฏาคม

 

“บรรดาศิษย์เข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “ทำไมพระองค์ตรัสแก่พวกเขาเป็นอุปมาเล่า” (มธ 13 : 10)

St.Joseph July 27

สิ่งที่มองเห็นได้อาจจะมองเห็นได้ไม่เสมอไป

 

บทไตร่ตรอง

เราต้องใช้ความพยายามบ้างในการทำความเข้าใจความลับที่ซ่อนอยู่ในเรื่องอุปมาหลาย ๆ เรื่องของพระเยซูเจ้า มีอยู่หลายหนทางที่ซ่อนอยู่ภายใต้รหัสธรรมการดำเนินชีวิตของพระองค์  เมื่อเราทราบความลับที่ซ่อนอยู่ในเรื่องอุปมาเหล่านี้ เราก็จะเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงสั่งสอน

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยเราให้เข้าใจในพระเยซูเจ้าแทนที่เราจะคิดถึงแต่พระองค์ด้วยเทอญ

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 27 July book