foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

14 สิงหาคม

ระลึกถึงนักบุญมักซีมีเลียน มารีย์ กอลเบ พระสงฆ์และมรณสักขี

(St Maximilian Kolbe, Priest & Martyr, memorial)

1

       นักบุญมักซีมีเลียน  มารีย์  กอลเบ  เกิดที่ประเทศโปแลนด์  เมื่อวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1894  เป็นบุตรของ Julius และ Maria Kolbe  เมื่อรับศีลล้างบาปได้รับชื่อว่า เรย์มอนด์ (Raymond)  เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มได้เข้าอารามของคณะภราดาน้อย (The Order of Friars Minor Conventuals)  และต่อมาได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ในปี ค.ศ. 1918 ที่กรุงโรม  ด้วยความรักที่ลุกร้อนประสาบุตรที่มีต่อพระแม่พรหมจารีพระมารดาของพระเจ้า  ท่านจึงตั้งสมาคมที่เรียกชื่อว่า  "กองทัพของพระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล" (= "Army of Immaculate Mary")  ต่อมาได้ออกนิตยสารทางศาสนาชื่อว่า  "อัศวินของพระแม่ผู้ปฏิสนธินิรมล"  (= "Knight of the Immaculate")  ให้อยู่ในการปกป้องคุ้มครองของพระแม่มารีย์  โดยจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวดีให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  โดยจัดจำหน่ายไปทั้งในโปแลนด์ซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิด  และไปยังประเทศอื่นๆด้วย  ในปี ค.ศ. 1930  ท่านสมัครไปเป็นมิชชันนารีที่ประเทศญี่ปุ่น  และทำงานภายใต้การปกป้องและความอุปถัมภ์ของพระนางพรหมาจารีผู้ปฏิสนธินิรมล  ท่านได้ตั้งโรงพิมพ์  และก่อตั้งกลุ่มคณะที่จะมาต่องานประกาศข่าวดีแห่งพระวรสารของท่าน  โดยผ่านทางสิ่งพิมพ์

       เมื่อกลับมาที่โปแลนด์ในปี ค.ศ. 1936  ท่านได้รับตำแหน่งเป็นบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์คาทอลิกของโปแลนด์  และนี่เป็นชนวนนำความโกรธเคืองมาให้กับหน่วยเกสตาโป(Gestapo)  ในปี ค.ศ. 1939  ท่านถูกจับขังคุกด้วยข้อหาโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านนาซี  ต่อมาถูกปล่อยตัว  แล้วถูกจับอีกในเดือนกุมภาพันธ์ปี ค.ศ. 1941  ในข้อหาช่วยผู้ลี้ภัยชาวยิวให้หนีไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2  และถูกนำไปยังค่ายกักกันที่เอ๊าส์ชวิตซ์ (Auschwitz)  ณ ที่นี้เองที่ความเป็นวีรบุรุษของท่านได้ฉายแสงสุกสว่าง  มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในค่าย  วันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1941  นักโทษคนหนึ่งหนีออกไปจากค่ายกักกัน  ผลก็คือ  ต้องมีการลงโทษเพื่อให้หลาบจำ  ผู้คุมจึงเลือกนักโทษอื่นๆในค่ายจำนวนสิบคน  โดยใช้วิธีการสุ่ม  ทั้งสิบคนนี้จะถูกนำไปขังคุกใต้ดินและให้อดอาหารจนตายไป  หนึ่งในสิบคนที่ถูกเลือกชื่อว่า Franciszek Gajowniczek  เป็นพ่อของลูกเก้าคน  เขาร้องคร่ำครวญออกมาว่า  "อย่านะ  โอ้องค์พระผู้เป็นเจ้า  ได้โปรดเถิด  อย่าให้เป็นผมเลย  หากเป็นเช่นนั้น  ภรรยาและลูกๆที่น่าสงสารของผมจะเป็นเช่นไร"  ด้วยความสงสารจับใจ  คุณพ่อกอลเบก้าวออกมายืนหน้าแถวบอกกับผู้คุมว่าขอไปแทนชายผู้น่าสงสารนั้น  โดยท่านกล่าวว่า  "ผมเป็นพระสงฆ์คาทอลิกชาวโปแลนด์และก็มีอายุมากแล้ว  ผมขอไปแทนชายคนนั้น  เพราะเขามีภรรยาและลูกๆ"  นี่เป็นแบบอย่างของความรักในแบบของพระคริสต์  พระผู้ช่วยให้รอดอย่างแท้จริง  "ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย"

       ในช่วงเวลาสุดท้ายที่เหลืออยู่  คุณพ่อกอลเบยังคงเป็นกำลังใจ  และความเข้มแข็งให้กับทุกคนที่ได้รับโทษถึงตายนี้  ท่านได้ช่วยเตรียมพวกเขาให้พบกับวาระสุดท้ายด้วยการภาวนาและขับร้องบทเพลงสรรเสริญ  แทนที่จะร่ำไห้ด้วยความหมดหวัง  แล้วนั้นพวกคนเหล่านี้ก็ตายไป  คุณพ่อกอลเบยังอยู่เป็นคนสุดท้าย  ขณะนั้นเป็นเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 1941  และเนื่องจากพวกผู้คุมต้องการสถานที่คุมขังสำหรับนักโทษชุดต่อไป  จึงฉีดยาที่บรรจุกรดคาร์บอนิก (carbonic acid) เพื่อเร่งให้ท่านตายเร็วขึ้น

       คุณพ่อกอลเบได้ตรียมตนเองสำหรับการถวายตนเป็นบูชาครั้งสุดท้ายอย่างดี  ทำให้ท่านเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของความดีที่มีเหนือความชั่วร้าย  โดยการติดตามพระคริสต์อย่างใกล้ชิด  ตั้งแต่ปีแรกๆของชีวิตของท่าน  และยังคงซื่อสัตย์เรื่อยมาจนสละชีวิตเป็นมรณสักขี  ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 1971 โดยนักบุญปอล ที่ 6 พระสันตะปาปา และได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1982  โดยนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2  พระสันตะปาปา

3   4   5   6    7 

(ถอดความโดย คุณพ่อ วิชา  หิรัญญการ จากหนังสือ Saint Companions For Each Day ; เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ  J.K. Mausolfe)